torsjö live vers2

Nu blir det en järnväg i alla fall

Nu blir det en järnväg i alla fall

INSÄNDARE. Att regeringen skulle ändra sig så snabbt var märkligt. 10 månader från nedläggning till omstart. Jag undrar hur alla järnvägsmotståndare känner sig. Kanske är de glada över att det inte blir någon höghastighetsjärnväg, för det verkar vara det viktigaste för många.

Nu vill regeringen ändå bygga två nya spår mellan Hässleholm och Lund. De vill även att banan ska driftsättas enligt tidigare plan, vara samhällsekonomisk lönsam, byggas med konventionell standard, hastigheten ska vara 250 km/h och störningar på befintlig trafik ska minimeras. Vad är det för skillnad sen tidigare förslag? Sanningen är att skillnaden från tidigare förslag är väldigt liten.

Sänkt hastighet blir lite billigare då kurvorna kan göras lite mindre och det går att undvika några hinder och på så sätt reducera kostnader. Som alla vet är landskapet platt och antal hinder få, dvs. att vinsten av sänkt hastighet blir liten. 250 km/h ger möjligheten att bygga med ballasterat spår i stället för betongplatta. Billigare på kort sikt men dyrare på lång. En konventionell järnväg blir även lite billigare då den är något enklare kvalitetsmässigt. En lägre kvalitet ger dock fler fel som i sin tur kostar pengar och gör att besparingarna på sikt tveksamma.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Blir påverkan på naturen mindre med en konventionell järnväg? En aning mindre påverkan kan det bli pga. mindre kurvor men i stort sett är påverkan samma. Regeringen vill hålla ner kostnaden vilket tyder på att spåren inte kommer att byggas intill nuvarande bana eftersom en sådan lösning blir dyrare. Det går inte att bygga för 250 km/h om de nya spåren läggs bredvid de gamla. Byggs en ny järnväg intill befintliga spår kommer trafiken på stambanan att störas kraftigt under många år. Billigaste och enklaste bandragningen sker alltså inom föreslagna korridorer.

Den mest ivriga motståndaren till modern järnväg borde bli besviken på de partier som lovat att inte bygga en höghastighetsjärnväg. Jag är positivt till järnvägsbygge men de som röstade emot järnvägen är nog allt annat än positiva. Eller så har de ännu inte förstått vad som hänt.

Om pengar ska sparas är det framför allt enklare stationslösningar som krävs. Vi behöver ingen upphöjd station i Hässleholm lika lite som en underjordisk i Lund. Dessa stationsutformningar är, och har alltid varit, helt onödiga och de var inte heller var nödvändiga då banan var en höghastighetsbana.

Om pengar ska genereras behöver banan byggas för både person- och godståg. Dvs. att alla tåg (Öresundståg, fjärrtåg och godståg) som inte stannar i Eslöv och Höör behöver ledas via den nya banan i syfte att utnyttja banan maximalt. Nu bygger vi alltså mer järnväg av det vi redan har vilket kan och bör ifrågasättas. Vi borde ha ett större perspektiv och behållit de ursprungliga planerna på en nationell järnväg för persontrafik.

Som grädde på moset är organisationerna för järnvägsbygget nedlagda, så det är inte bara att starta om där vi slutade.

Sven Assarsson, järnvägsbyggare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se