torsjö live vers2

Att kritisera makten är inte att skapa konflikt

Att kritisera makten är inte att skapa konflikt

INSÄNDARE. Vi tackar för styrets svar på vår insändare även om sarkasmen och arrogansen lyser igenom på sina ställen. Kanske är det maktens arrogans vi ser växa fram när man verkar ifrågasätta kritik mot sin förda politik och desavouerar den till att ”SD vill skapa konflikt”. Vi anser det vara vår främsta uppgift att bedriva aktiv och realistisk oppositionspolitik och gör det som ett självständigt parti med målet att få igenom vår politik så långt det är möjligt. Det är bara för styret att vänja sig vid att allt de kommer fram till under sina djupa diskussioner sinsemellan kommer att nagelfaras och ifrågasättas.

Att inte agera och ”skapa konflikt” hade dessutom diskvalificerat oss som oppositionsparti vilket hade varit både ovärdigt och oansvarigt givet de demokratiska spelreglerna.

Vad gäller sakfrågan här så står vi fast vid vår kritik. Det är olyckligt att man väljer att förfördela en viss grupp och dessutom använda skattemedel till detta. Vi tror inte att det räcker med en ”kort introduktionsperiod” utan snarare ett stadigvarande läge där handledning krävs vilket skulle öka arbetsbördan för ordinarie personal. Historien är full av liknande projekt som sällan eller aldrig lett till resultat. Således alls inget utvecklingsförslag som styret väljer att kalla det.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Susanne Lottsfeldt (SD)
Hanna Nilsson (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se