torsjö live vers2

Klokt att vara skeptisk där flosklerna flödar

Klokt att vara skeptisk där flosklerna flödar

RECENSION. Varför använder människor med makt så många tjusiga uttryck? När så mycket av deras ord ofta består mer av luft, än av innehåll?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I Svensk floskelordbok har Fredrik Kullberg samlat det mesta av managementjargongen, de politiska plattityderna och värdegrundsbabblet. Med vass penna och träffande satir skjuter Fredrik Kullberg sönder det mesta av de vackra orden. De som används av politiker, tjänstemän och chefer i både offentlig och privat sektor. För att inte tala om frilansande managementkonsulter, kommunikatörer och föreläsare.

Bilden visar boken.

Det är antagligen inte meningen att Svensk floskelordbok ska sträckläsas. Men eftersom jag var inställd på att ge en sammanfattande bild av boken har jag läst den så. Ibland är det rolig läsning, när författarens ironi är träffande, men egentligen är det oerhört tragiskt att så många pratmakare tillåts stå oemotsagda när det mesta de säger är betydelselösa floskler. Dessutom tar de betalt för det och vi medborgare får stå för utgifterna. Insikten om att språket kan utnyttjas som härskarteknik är slående. Här ett exempel som Fredrik Kullberg ger oss:

Bakåtsträvare, nedsättande epitet för person med ofta framsynta idéer om samhällsutvecklingen, som värnar om klimat, kulturlandskap, känsliga äldre stadsmiljöer, sammanhållen och välfungerande samhällsservice etc.

Boken är givetvis utmanande läsning för dem som använder de floskler och modeuttryck som författaren driver med. Den kan i viss mån också uppfattas som politisk, men det är tydligt att Fredrik Kullberg sparkar både åt höger och åt vänster. Ett exempel:

Energislag, identitetsmarkör i kulturkrig mellan politisk vänster och höger, där energikällor som vindkraft respektive kärnkraft ger upphov till vredesutbrott riktade mot den ena eller andra sidan.

En del ord används så ofta, men på ett så bedrägligt sätt, av makthavare, att vi inte ens märker det. Exempelvis utmaning, omskrivning för problem, och utvärdera, begrava ett misslyckande.

Fredrik Kullberg har påmint mig om något jag fick med mig under uppväxten: Att det är klokt att vara skeptisk när man möter pratmakare och människor som försöker göra sig märkvärdiga. Den där föraktade jantelagen har kanske något att bidra med, trots allt? De som svänger sig med många och fina ord är kanske inte så mycket klokare än du och jag, bara för att de framstår som så självsäkra?

Urban Önell

Svensk floskelordbok av Fredrik Kullberg (Karneval förlag)

Floskler: Ord som låter vackra, de kan uttrycka självklarheter men egentligen är de banala och innehållslösa. Ofta används floskler slentrianmässigt. Till exempel: Vi ska se över våra rutiner. Vår personal är företagets viktigaste resurs.

Plattityder: Uttryck som i likhet med floskler också är meningslösa och intetsägande. Två exempel: Allt är relativt och bollen är rund.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se