torsjö live vers2

V vill höja skatten och ta bort alla sparkrav

V vill höja skatten och ta bort alla sparkrav

Om Vänsterpartiet fick bestämma i Hässleholms kommun skulle skatten ha höjts med 20 öre, knappt 60 kronor för en invånare med en månadsinkomst på 25 000 kronor.

– Som en halv pizza, säger sekreteraren Åke Petersson som presenterade budgeten tillsammans med Magnus Åkeborn, ordförande och gruppledare.

Pengarna föreslås till största del användas till att stryka alla sparkrav på nämnderna.

Bilden visar Åke Petersson och Magnus Åkeborn.
Vänsterpartiets budget innehåller inga sparkrav på nämnderna, Åke Petersson, till vänster, och Magnus Åkeborn. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

V och S har de senaste åren lagt en gemensam budget i kommunen. Men när nu S gått in i en styrande koalition med M har V för första gången på länge tagit fram en egen budget.

V vill att kommunfullmäktige ska besluta om uppdrag i några viktiga frågor. Förutsättningarna ska utredas för att diplomera kommunens verksamheter enligt Fairtrade för rättvisa och hållbara inköp. Klimatväxlingsmodellen, som bara levde i sex veckor efter att den infördes i oktober 2022, ska återstarta. Ekonomiska förutsättningar för att återinföra bokbussen ska utredas.

– Det pågår också ett projekt om en bok- och kulturbuss i regionen. Kanske kan kommunen ingå där på något sätt, säger Magnus Åkeborn.

Omsorgen ska påskynda avskaffandet av delade turer samt tjänstgöring varannan helg, med redovisning till kommunstyrelsen i april och oktober 2024.

– Det pågår, men går väldigt sakta. Vi vill få det gjort och tycker att man får strama upp det, säger Magnus Åkeborn.

V-budgeten tar 92,8 miljoner från resultatutjämningsreserven för att nå ett nollresultat, ett par miljoner mer än majoritetens budget.

Skattehöjningen 2024 ger 23,4 miljoner kronor i tillskott. V vill främst använda pengarna till de mjuka värdena, det vill säga socialtjänst, omsorg, skola, kultur och fritid. Men partiet höjer också budgeten för underhåll av fastigheter och drar inte ner på asfaltering.

Den enda nämnd som inte ålagts sparkrav i majoritetens budget är socialnämnden som där istället får ett tillskott på 15 miljoner kronor. V höjer det till 20 miljoner.

– Det är viktigt att inte spara i fel ände, på förebyggande arbete och möjligheten att ge barn och unga goda förutsättningar framåt, säger Åke Petersson.

Magnus Åkeborn nämner även förebyggande missbruksvård, natthärbärget för hemlösa och annan verksamhet som inte är lagstadgad.

Det handlar också om att kunna locka personal.

– Folk söker sig vidare när det blir för stressat och pressat, säger Åke Petersson.

Bidrag till studieförbunden återinförs med 1,2 miljoner. 1,1 miljoner tillförs kultur- och fritidsnämnden för att starten av en fritidsgård i Tyringe ska kunna tidigareläggas till 2024. V låter också en halv miljon kronor som majoriteten vill dra bort från Mötesplats Ljungdala vara kvar.

Bilden visar Mötesplats Ljungdala.
I V-budgeten får Mötesplats Ljungdala behålla den halva miljon som majoriteten vill dra ner 2024. Foto: Berit Önell

Projektet med kombinationstjänster där räddningspersonal arbetat deltid på tekniska förvaltningen förlängs eller permanentas med 1,45 miljoner kronor.

På miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillsätts en tjänst som hållbarhetsstrateg för 800 000 kronor. Den ska delvis ersätta den tidigare miljöstrategen som sparades in för några år sedan.

– Men det blir lite bredare med en hållbarhetsstrateg, säger Magnus Åkeborn.

Hållbarhet är ett viktigt mål för V som vill minska klimatpåverkan genom fler solceller, fler fordon med förnybara drivmedel i kommunen med mera. 2022 kördes bara 34,6 procent av fordonen på förnybart bränsle, vilket är en minskning från 36 procent året före.

Enstaka neddragningar görs också i budgeten. Kommunstyrelsens bidrag på 500 000 kronor till Kristianstads Airport tas bort.

– Det finns inget behov av flygplatsen, säger Magnus Åkeborn.

På investeringssidan stryker V inte något av majoritetens förslag. Björklunda och Garnisonen ska byggas ut, nytt ridhus byggas, Vittsjö skola få en nybyggnad, Vinslöv en helt ny grundskola, Tyringe en förskola med mera.

V lägger också till en rejäl summa så att tekniska nämnden får 75 miljoner kronor 2024 till så kallad reinvestering, det vill säga underhåll av fastigheter. De följande två åren blir det 85 miljoner per år. Majoriteten vill avsätta 65 miljoner kronor per år.

– Vi måste sätta fart innan fastigheterna blir så dåliga att vi inte kan rädda kvar dem. Vi har en rätt betydande underhållsskuld, säger Åke Petersson.

V lägger även till 130 000 kronor till nya och säkrare valurnor i plast som ska kunna tas i bruk redan vid EU-valet nästa år.

V vill ta ut en miljon mer i aktieutdelning från de kommunala bolagen Hässleholm Miljö och Hibab, totalt sex miljoner respektive två miljoner kronor 2024.

– Anledningen till att vi har bolag är att pengar ska gå tillbaka till ägaren. Visserligen ska de vara vinstsökande, men pengarna ska inte ligga där och skvalpa, säger Magnus Åkeborn.

– De ska användas till verksamhet som kommer medborgarna till del, säger Åke Petersson.

De ser ingen risk att ett större uttag skulle leda till att bolaget inte har pengar till de stora va-investeringar som väntar. Men för 2025 och 2026 minskas utdelningen till fyra miljoner per år.

V vill investera totalt 496 miljoner 2024, vilket är elva miljoner mer än S och M.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se