torsjö live vers2

Ta sikte på 2043!

Ta sikte på 2043!

INSÄNDARE. I år är det 20 år sedan Hässleholm beslutade om sin dåvarande vision för staden. De tankar, idéer och ambitioner som dåtidens politiker skrev fram var av naturliga skäl baserade på den tidens förutsättningar och utmaningar. Vi kan nog alla konstatera att resultatet av den visionen har gett ett varierat utfall.

Det vore naivt att tro att Hässleholms politiker ska lösa dagens problem med idéer från förr, samtidigt vore det lika naivt att påstå att rutiner och metoder inte sitter i väggarna. Det krävs nya idéer, visioner och framförallt strukturer. Kristdemokraternas uppfattning är att Hässleholm länge släckt bränder på plötsligt uppkomna problem, istället för att lyfta blicken och ställa oss frågan hur vi vill att staden ska vara de kommande 20 åren. Samtidigt behöver vi vara självkritiska, Kristdemokraterna har precis som många andra partier länge varit representerade i maktens korridorer och har därmed bidragit till såväl kommunens framgång som tillbakagång. Vi har förlikat oss med tanken att alla beslut inte alltid varit så bra men nu vill vi ta sikte på 2043.

Hässleholms kommun är fantastisk. Vi har en ung centralort som med utmärkta kommunikationer kan ta dig till Skånes många historiska tätorter och byar. Det är på många sätt en perfekt plats att födas, växa upp och bli gammal i. Nu vill KD med måttlighet göra kommunen ännu bättre, det betyder också att vi måste fatta tuffa beslut, inte minst för att ta hänsyn till den tuffa ekonomiska period som råder. Det är inte rimligt att presentera budgetförslag med fantasier byggt på lånade pengar utan en långsiktig strategisk tanke.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Därför har Kristdemokraterna i sitt allra första egna budgetförslag haft ett tydligt fokus på att minska låneskulden som det nya Socialdemokratiska och Moderatledda styret har planerat för. Samtidigt som vi prioriterar stadens utveckling i form av ökat bostadsbyggande och planering för hur framtidens kultur och fritidsverksamhet ska bedrivas.

Deras vilja är säkert välgrundad och behoven av investeringar som de ser skiljer sig uppenbarligen från de vi ser. Vi är ändå fast övertygade om att i ett läge där ekonomins förutsägbarhet är kraftigt begränsad vore det olyckligt att belåna framtidens barn och unga. Men med den investeringstakt som presenterats blir det väldigt svårt för kommunen att inom en nära framtid ta sig an större investeringar. Vi låser återigen upp framtiden på stora lån med höga räntor som kommer påverka kommunens möjlighet att utföra sitt kärnuppdrag. Samtidigt skjuts vallöften som hade underlättat för hässleholmarna upp. Högst troligt på grund av kompromisser i en ideologisk kamp som skapats av att två motpoler funnit varandra.

För att avsluta vill Kristdemokraterna skicka med en stillsam hälsning till såväl politiker som invånare, ta sikte på 2043 för framtiden måste det planeras för.

Christer Caesar (KD)
Simon Berneblad (KD)
Erika Heil Utbult (KD)
Stefan Svensson (KD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se