torsjö live vers2

L-budget: Färre ordförande och mer till skolan

L-budget: Färre ordförande och mer till skolan

Liberalerna vill spara 3,5 miljoner kronor på att dra ner antalet ordförandeposter i Hässleholms kommuns nämnder och ta bort ett av de tre kommunalråden. Enligt budgetförslaget ska möjligheten att tillsätta professionella styrelseledamöter i de kommunala bolagen utredas.

L vill se satsningar på skola, socialtjänst och omsorg, men också på företagsamhet.

Bilden visar från vänster Thomas Haraldsson, Agneta Olsson Enochsson, Maria Hortlund och Tomas Nilsson.
Liberalerna har presenterat sitt budgetförslag, från vänster Thomas Haraldsson, Agneta Olsson Enochsson, Maria Hortlund och Tomas Nilsson. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Allt börjar med skolan, säger gruppledaren Thomas Haraldsson och berättar att L vill utreda en större satsning på anpassad skolgång med praktik för elever med hög frånvaro, så kallade hemmasittare.

– Ett växande bekymmer, säger han.

Han betonar att alla barn måste få lyckas i skolan för att få valmöjligheter i framtiden.

– De som har NPF-diagnoser och de som överpresterar, alla ska kunna nå sin potential, säger han.

En miljon kronor avsätts från och med 2025 till att utveckla tvålärarsystem och förskollärarna får 500 000 kronor 2024 för fortbildning. L räknar också med att nya statsbidrag ska förstärka skolan med läromedel, speciallärare, sociala team, lovskola för lågstadiet, lärarassistenter och språkförskola.

L kallar sig gärna det mest företagsvänliga partiet i kommunen.

– Det är viktigt att få fler företag att flytta till kommunen, säger Thomas Haraldsson.

Därför behövs även bra skolor och förskolor, kulturliv och föreningsliv för både barn och familjer samt byggbar mark för boende och industri.

Men skattehöjning är inget för Liberalerna.

– Vi ser att det egentligen behöver skjutas till pengar i alla fall 2024, men vi väljer ändå att inte höja skatten. Vi skulle hellre på sikt sänka den. 2024 blir ett tufft år, det får vi leva med, säger Haraldsson.

Företagsvänliga vill de vara, men de anser att vissa av de kommunala bolagen inte sköter sina uppdrag. Därför är förslaget att utreda möjligheten att sätta in proffs i styrelserna, utifrån kompetens och branschkunskap.

– En del andra kommuner har nått framgång med det, säger Thomas Haraldsson.

L föreslår ett tillskott på 500 000 kronor till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att Stortorget ska göras mer levande, för att främja handeln.

Bilden visar Stortorget.
Liberalerna vill göra Stortorget och centrum mer levande. Foto: Berit Önell

Enligt L räcker två ordförande i de politiska nämnderna istället för som idag tre. L räknar också med att spara 300 000 kronor på att ändra partistödets utformning, i linje med sin motion som inte är behandlad ännu.

L vill göra en strategisk plan för stadshuset där det regnar in enligt vad kommunalrådet Lina Bengtsson (M) sa på stormötet om simhallen i Bjärnum nyligen.

– Det finns ett stort behov av underhåll, säger Thomas Haraldsson. Ska man flytta till en annan lokal eller tömma huset tillfälligt för renovering?

Bilden visar stadshuset i Hässleholm.
Det regnar in i stadshuset och L vill se en strategisk plan för underhåll eller flytt. Foto: Berit Önell

Viss centralisering föreslås, bland annat att alla kommunens kommunikatörer samlas på ett ställe.

– Då går det kanske att minimera antalet tjänster, säger Thomas Haraldsson.

L anser att Brottsförebyggande rådet, BRÅ, bör ligga under kommunstyrelsen istället för socialnämnden och även få en miljon extra.

– Kommunerna har fått ett större ansvar i den förebyggande brottsbekämpningen.

L vill ge totalt 2,3 miljoner under perioden till socialnämnden för att återinföra fältassistenter och motsätter sig styrets sparkrav på en halv miljon på Mötesplats Ljungdala.

Omsorgsnämnden får tre miljoner under perioden för att tillsätta vårdbiträden eller serviceassistenter på äldreboenden. De ska avlasta undersköterskor och sjuksköterskor. Lika mycket avsätts till kompetenshöjning för undersköterskor.

L vill se åtgärder för Finjasjön enligt tekniska förvaltningens rapport 2022, totalt 3,5 miljoner. Det bör utredas om den avsomnade Finjasjöarbetsgruppen ändå behövs framöver.

– Det gjordes ett gediget arbete i gruppen, vi är rädda att tappa det, säger Tomas Nilsson.

– Det här är en signal om att det är viktigt att komma igång med åtgärder för sjön, säger Thomas Haraldsson som själv när han satt i tekniska nämnden reserverade sig mot beslutet att inte göra något.

Europaforum föreslås återkomma, till en kostnad av en halv miljon 2024.

1,25 miljoner avsätts under perioden i stöd till studieförbunden.

– Men det är de seriösa verksamheterna som ska ha pengarna, säger Haraldsson.

Budgeten når ett nollresultat tack vare 91 miljoner från resultatutjämningsreserven.

– Det ser naturligtvis inte bra ut, men det är inte enkelt i dessa tider. Vi får använda max 93 miljoner av reserven, så vi kunde dragit på mer, men vi tycker inte att vi ska använda den mer än till det nödvändigaste, säger Thomas Haraldsson.

På investeringssidan vill L ordna ytterligare en fotbollsplan på Österås. Tömningsplats för husbilar föreslås inrättas på tre platser i kommunen.

L vill starta redan 2024 med att upphandla byggandet av en ny skola som föreslås ersätta Furutorpskolan i Vinslöv.

– Det är en fördel att få igång det. Så länge skolan kan användas kan de sitta kvar i den medan man bygger. Det är också lågkonjunktur nu och byggföretagen skriker efter jobb. Det är då kommunerna ska bygga, för då bygger de billigt, säger Thomas Haraldsson.

L:s förslag till investeringsbudget ligger på cirka 500 miljoner kronor 2024 och lånen utökas med 335 miljoner. Det är lite mer än styrets förslag.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se