Gruppen-3a-328x120

Folkets väls budgetförslag det enda som går plus 2024

Det enda budgetförslag för Hässleholms kommun som går plus 2024 kommer från Folkets väl. Partiet varken utnyttjar reserven eller höjer skatten – men sparar kraftigt på administration, konsultkostnader och politikerarvoden. IT-avdelningen halveras, småskolor stängs och Hibab läggs ner. Samtidigt föreslås satsningar för unga och hemlösa. FV vill också avveckla Hässleholms galakväll och dra in sponsoravtalet […]

C vill ställa krav om Hammarmölle damm och Finjasjön

Hibab måste ansöka om laglighetsförklaring av Hammarmölledamm och Hässleholm Miljö måste flytta utsläppspunkten för Hässleholms reningsverk till Almaåns utflöde från Finjasjön. Centerpartiet vill ändra de kommunala bolagens ägardirektiv. Hässleholm Miljö ska också ta huvudansvaret för att sjön ska uppnå god ekologisk status. Förslaget ingår i partiets budgetförslag som också innehåller pengar till mer miljötillsyn, varm […]

Tre lekfulla konstprofiler ställer ut

Bilden visar ett av Ingmar Kristianssons fågelfoton.

Leif Lilja, Gunnel Götesdotter och Ingmar Kristiansson är tre kända konstnärer bosatta i Hässleholms kommun. Nu ställer de ut tillsammans i kulturhuset i Hässleholms konstförenings regi. De uttrycker sig alla på sitt personliga sätt, genom målningar, skulpturer och fotografi, men med en gemensam anda av lekfullhet och nyfikenhet. – Jag fotograferar med mina känslor, säger […]