torsjö live vers2

Hässleholms hemtjänst tappar på kvalitetslista

Bilden visar en kommunanställds telefon.

Hässleholms kommuns hemtjänst har i år flyttats ned från plats 137 till 195 av 290 kommuner i hemtjänstindex, en undersökning som ska ge en samlad bild av hemtjänstens kvalitet. Dock var det samlade indexvärdet i år bättre än förra året. Undersökningen är ett inititativ från pensionärsorganisationen SPF Seniorerna som väger samman olika mätningar och statistik. […]

Tjänstemäns ansvar?

INSÄNDARE. Min förhoppning var ju att det skulle blir bättre med åren. Tyvärr så blev det inte så. Under min aktiva del i livet och i skolan har jag gjort en del orosanmälningar. Få genererade någon åtgärd. Fick en känsla av att man var till ett besvär och skapade oro. Klart är att det inte […]