torsjö live

Hässleholms hemtjänst tappar på kvalitetslista

Hässleholms hemtjänst tappar på kvalitetslista

Hässleholms kommuns hemtjänst har i år flyttats ned från plats 137 till 195 av 290 kommuner i hemtjänstindex, en undersökning som ska ge en samlad bild av hemtjänstens kvalitet. Dock var det samlade indexvärdet i år bättre än förra året.

Undersökningen är ett inititativ från pensionärsorganisationen SPF Seniorerna som väger samman olika mätningar och statistik. Syftet är att bidra till kvalitetsutveckling genom att göra det enkelt för ansvariga på kommunerna att se vad de behöver göra för att höja kvaliteten. De kan jämföra sig med andra kommuner och lära sig av de bästa. Fyra olika index redovisas: information, biståndshandläggning, utförande samt stöd och utveckling.

Hemtjänstindex är det samlade resultatet. Det bygger på 70 nyckeltal från olika datakällor. Nuvarande och blivande hemtjänstanvändare har avgjort vilka delar i hemtjänsten som är viktigast för kvaliteten, grunden för viktningen av de olika delarna i indexet. Det statliga forskningsinstitutet RISE gör indexberäkningarna.

Illustrationen visar delindex i Hemtjänstindex.
Illustrationen visar innehållet i de fyra delindex som används och viktningen mellan dem.

Hässleholms hemtjänst har lägst poäng på information, men har ändå förbättrat sig där. Det handlar bland annat om vilken information om hemtjänst som finns på kommunens hemsida. Största tappet för kommunen låg på området stöd och utveckling, exempelvis förebyggande insatser och bra rutiner för samverkan med anhöriga, sjukvård med flera. Bästa grenen är utförande, det vill säga hur hemtjänstinsatserna fungerar och upplevs hos omsorgstagarna. Där ingår även personalkontinuitet.

Hässleholms kommun landade i år på plats 207 för stöd och utveckling, en kraftig försämring jämfört med plats 19 förra året. Övriga kategorier har förbättrats: information från 254 till 227, biståndshandläggning från 158 till 119 och utförande från 138 till 99.

Varför har kommunens resultat sjunkit så mycket?

– Det stämmer att vi har sjunkit jämfört med andra kommuner sedan förra året. Dock har vi ett bättre indexvärde i år än vi hade förra året. I år har vi ett samlat index på 63,8 och förra året låg vi på 51,9, förklarar omsorgsförvaltningens kommunikatör Michell Grönlund i en kommentar per mejl till Frilagt.

– I jämförelsen med andra kommuner har vi också förbättrat oss i tre av fyra delindex, men orsaken att vi ändå sjunker är att vi inom ett delindexområde, stöd och utveckling, tyvärr sjunker kraftigt. Såvitt jag kan se beror det på att Hemtjänstindex har kommit fram till att vi saknar ett antal rutiner som vi tydligen ska ha haft tidigare år. Vi har inte hunnit analysera resultatet tillräckligt mycket för att kunna bedöma exakt hur det har kunnat bli så, men vi kommer givetvis att kolla vidare på det. Försämringen jämfört med andra kommuner var förvånande även för oss.

Enligt hemsidan för hemtjänstindex kan resultaten försämras om kommunen inte rapporterar statistik, exempelvis om personalkontinuitet till Kolada, deltar i Socialstyrelsens undersökningar med mera. Men i så fall ska det framgå i listan att det saknas underlag och det gör det inte för Hässleholm.

– Vi rapporterar in våra resultat. Vi har dock ännu inte infört Senior Alert, varför de resultaten inte är med ännu. Detta betyder dock inte att vi inte arbetar enligt kvalitetsindikatorerna, det gör vi, skriver Michell Grönlund.

Hon bekräftar att kommunens omsorg behöver jobba på informationsområdet, men konstaterar att placeringen ändå förbättrats sedan förra året.

– Bland annat har vi förbättrat informationen om hur man söker bistånd och vi presenterar hemtjänsten. Men självklart ska vi bli bättre än i dagsläget! Under 2024 kommer vi prioritera detta ännu mer och vi har flera saker på gång. Bland annat ska vi ha en räknesnurra på hemsidan där medborgaren kan räkna ut vad avgiften blir för att ha hemtjänst. Detta hoppas vi ska komma i gång efter årsskiftet. Detta är också ett av förbättringsförslagen som Hemtjänstindex har gett oss och som vi därför har tagit till oss av.

Bäst ligger Hässleholm på området ”Utförande”, alltså hur personalen utför arbetet hemma hos omsorgstagarna. Kommentar till det?

– Vi är glada och stolta över att detta är vårt bästa område. Bland annat ser vi i Socialstyrelsens brukarundersökning att ännu fler är nöjda med hemtjänsten i år än de var förra året – och då hade vi ändå ett bra resultat redan förra året, skriver Michell Grönlund, men betonar att ansvariga kommer att fortsätta att titta på hur resultatet kan förbättras även inom utförandeindexet under 2024.

Hemtjänstens telefoner används bland annat till att öppna dörrar och dokumentera inom hemtjänsten.

– Ett område där vi har ökat sedan i fjol är kontinuiteten inom hemtjänsten och detta är ett medvetet arbete från vår sida.

En planerad åtgärd är att undersöka möjligheten att göra om flera av omsorgens tjänster till medborgarna till e-tjänster.

– Förhoppningen är att man framöver ska kunna ansöka om hemtjänst, bistånd med mera via en e-tjänst, i stället för som idag, via blankett eller telefon.

– Vi kommer att vidta åtgärder inom samtliga delindexområden, men exakt vilka dessa blir inom respektive område får vi återkomma till, skriver Michell Grönlund.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se