torsjö live

Tjänstemäns ansvar?

Tjänstemäns ansvar?

INSÄNDARE. Min förhoppning var ju att det skulle blir bättre med åren. Tyvärr så blev det inte så. Under min aktiva del i livet och i skolan har jag gjort en del orosanmälningar. Få genererade någon åtgärd. Fick en känsla av att man var till ett besvär och skapade oro. Klart är att det inte bara borde vara orosanmälningar till myndigheter utan även mot skolan som institution. En anledning är personaltätheten som gör det väldigt svårt att hinna med något extraarbete. En orosanmälning går ju igenom mycket byråkrati innan den ska verkställas. En fiktivt exempel: ”efter några anmälningar som inte åtgärdas ger man upp och anser att det är lika bra att fixa det själv. Talar med berörda föräldrar som naturligtvis inte känner igen problematiken. Föräldrarna beklagar sig och ringer rektorn. Detta blir en arbetsmiljöfråga och man får samtal från ledande personer och det genererar en varning från HR. Jag utför det det som åligger mig enligt lag och blir den som gjort fel. Allt för att göra det bästa för barnet.”

Det gör ont i hjärttrakten och ännu mer idag ner man ser hur undfallande en del myndigheter agerar. Tjänstemannaansvaret bör snarast införas igen. Vi måste med kraft åtgärda de saker som vi håller på att totalt tappa kontrollen över i vårt kära land.

Jan Mikael Ljunggren

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se