Gruppen-3a-328x120

Stjärnmärkta instruktörer i omsorgen får pris

Stjärnmärkta instruktörer i omsorgen får pris

Omsorgsnämndens kvalitetspris går i år till sex undersköterskor som utbildat sig till stjärninstruktörer för att utveckla ett personcentrerat bemötande inom demensvården.

– Jätteroligt att det uppmärksammas när vi gör saker, säger Birgitta Hardarsson, en av de engagerade instruktörerna.

Stjärninstruktörerna har i år börjat använda sina kunskaper från förra årets utbildning på Svenskt demenscentrum i Stockholm. De har utbildat sina kollegor på äldreboendena Hemgården i Tyringe samt Högalid och Björksäter i Hässleholm, boenden som nu också blivit stjärnmärkta enligt Svenskt demenscentrums kvalitetsmärkning. Det innebär att de arbetar på ett evidensbaserat sätt med att utveckla ett personcentrerat bemötande. Utbildningarna ska nu fortsätta på alla kommunens demensboenden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar pristagarna.
Stjärninstruktörerna är från vänster Malin Wallentheim, Petra Tillgren, Birgitta Hardarsson, Anneli Siöland-Einarsson, Kristina Agerius och Madelene Skog. Foto: Berit Önell

Det handlar i första hand om personer med demensdiagnos, men pristagarna menar att metoden är bra för alla.

– Det handlar om att se personen i första hand och inte sjukdomen, säger Petra Tillgren.

Priset är 10 000 kronor som de får använda till något de själva väljer inom ramen för arbetsinsatserna.

De sex stjärninstruktörerna, Kristina Agerius, Anneli Siöland-Einarsson, Malin Wallentheim, Madelene Skog, Petra Tillgren och Birgitta Hardarsson, tilldelades priset med följande motivering:

Årets pristagare har arbetat mycket engagerat med att vidareutbilda omsorgspersonalen i kommunen inom personcentrerad vård och omsorg. Deras insatser har lett till synbara resultat ute i verksamheterna för såväl boende som personal och anhöriga och gett Hässleholms kommun en modern demensvård att känna stolthet över.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se