Gruppen-3a-328x120

SD vill säkerställa att bron renoveras

SD vill säkerställa att bron renoveras

INSÄNDARE. Vi sverigedemokrater följer uppmärksamt turerna kring den gamla stenbron i Vanneberga utanför Vinslöv som är i ett uppenbart renoveringsbehov. Att som lantmäteriet rekommenderar lämna över ansvaret till en påtvingad vägsamfällighet att stå för kostnaderna ser vi som ett orimligt och orättvist ansvar att bära. Inte minst då stenbron är skadad på grund av en tidigare trafikomläggning i samband med ombyggnad av väg 21. Belastningen under denna period var bron inte konstruerad för, och den blev följaktligen utsatt för onaturligt slitage.

Bron är av stor betydelse lokalt för de boende men även ur ett kulturhistoriskt perspektiv finns anledning att säkerställa en renovering. En stenbro av detta slag är en del av vår byggnadshistoria och av intresse för eftervärlden. Bron kan efter professionell renovering återfå sin forna glans och medverka till att ge bygden dragningskraft för besökare och invånare. Den är även en del av gamla riksväg 21.

Vi i SD Hässleholm anser att det är Trafikverket som bär ansvar för det skick som bron är försatt i genom belastningen under trafikomläggningen. Men som kommunal aktör är vi beredda att skjuta till medel för att reda upp situationen. Både med hänsyn till brons kulturella värde, men kanske mest för att hjälpa de enskilda medborgare som riskerar att lida ekonomisk skada.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En renovering av bron kan absolut bli kostsam. Sverigedemokraterna la som enda parti en post i vår budget för just detta ändamål för att visa att vi tar ansvar för situationen. Senare kostnadsberäkningar visar på en än högre kostnad och vi anser att Trafikverket bör stå för lejonparten av kostnaden och att Hässleholms Kommun skjuter till resterande. 

Vi ställer oss frågande till Liberalernas agerande i frågan. De vill ge sken av att de är engagerade i frågan och kritiserar SD för att vi ”inte är seriösa” på grund av vår budgetsatsning. Vi menar tvärtom att satsningen är ett sätt att säkerställa att pengar verkligen skjuts till och att arbetet blir gjort, vilket är det absolut viktigaste. Detta synsätt delar vi säkerligen med de boende i Vanneberga och övriga engagerade. Liberalernas agerande avfärdar vi som arrogans av en väldigt liten och desperat aktör på den politiska arenan. De har släppts in i värmen av M- och S-styret som är beroende av deras röster för att kunna behålla makten. För att få sitta kvar vid bordet kastar man smuts på SD. Ett populistiskt agerande när man egentligen inte bryr sig.

Ulf Berggren (SD)
Hanna Nilsson (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se