torsjö live

Hade inte delegation att stänga LSS-boende

Hade inte delegation att stänga LSS-boende

Stängningen av LSS-boendet på Stjärngatan i Tyringe beslutades av tjänstemän utan delegation. Ansvariga politiker i omsorgsnämnden ställdes inför fullbordat faktum. Nu måste ett formellt beslut fattas i nämnden, men det blir först den 13 februari då nästa sammanträde är inbokat.

Ordförande Christer Welinder (S) är inte särskilt bekymrad, men konstaterar att nämnden skulle ha beslutat innan hyresavtalet sades upp, personal och boende informerades och pressmeddelande gick ut.

– I den allra bästa av världar, ja, säger han.

Även om de boende skulle flytta redan i januari får kommunen betala cirka 1,3 miljoner till i hyra.

Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden som skulle ha beslutat om stängningen. Foto: Berit Önell

Som Frilagt tidigare berättat var beskedet i torsdags att LSS-boendet måste avvecklas så snart som möjligt på grund av allvarliga brister i brandskyddet. Räddningstjänsten har informerat om att ett förbud för verksamheten övervägs, men beslut kommer inte förrän efter nyår och ett eventuellt förbud kan hävas genom att bristerna åtgärdas. Det handlar bland annat om att det behövs en utgång till på andra våningen. I vilket fall kommer räddningstjänsten att ge tid för åtgärder.

Politikerna fick meddelande om stängningen av omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh den 13 december. Meddelandet inleds “För er kännedom”. Hon skriver att tekniska förvaltningen sagt upp Stjärngatan “med anledning av att vi kommer att få förbud mot att bedriva verksamheten”, som om det redan var klart.

”Inte tvungna att stänga”

Folkets väls Ulrika Widmark Barnekow, ersättare i omsorgsnämnden, reagerade starkt på beskedet och svarade.

– Jag skrev att det var oförskämt. Så får det inte gå till. Eftersom tekniska förvaltningen inte får säga upp utan att det gått genom omsorgsnämnden kan uppsägningen inte gälla. Jag tycker att ni ska gå tillbaka till tekniska och sätta hårt mot hårt.

– De var inte tvungna att stänga eftersom de inte fått beslutet från räddningstjänsten, säger hon.

Bilden visar Stjärngatans LSS-boende.
LSS-boendet på Stjärngatan i Tyringe kommer att kosta kommunen 1,3 miljoner kronor till, även om det töms så fort som möjligt. Foto: Urban Önell

Hon tycker att omsorgen betett sig fegt och undrar om det inte hade gått att åtgärda bristerna.

– Det är väl bara att sätta en trappa utvändigt. Jag tycker att det här är helt fel.

”Går det inte att lösa?”

Även Katarina Olsson (V) är kritisk till hur ärendet hanterats. Hon var dock på grund av sjukdom inte med på omsorgsnämndens sammanträde på tisdagen.

– Det är klart att de ska ha ett bra brandskydd. Men går det inte att lösa? Det är väldigt känsligt att flytta de boende, de kan behöva lite framförhållning.

– Man måste tänka igenom saker och det ska gå rätt till, säger hon.

Bilden visar Katarina Olsson.
Katarina Olsson (V), ledamot i omsorgsnämnden, tycker att beslutet kom för hastigt.

Vet du vem som fattade beslutet?

– Nej, det undrar jag också.

Enligt kommunikatör Michell Grönlund var omsorgsförvaltningen beredd på att det skulle bli för dyrt att bygga om och att en stängning därför var det troliga. Men avsikten var att vänta in räddningstjänstens formella beslut efter nyår.

Men i förra veckan verkar det plötsligt ha blivit väldigt bråttom. Tjänstemän på omsorgsförvaltningen och tekniska skyller beslutet om stängning på varandra.

Plötsligt bråttom

Åsa Ollerstam Lundh säger vid presskonferensen på tisdagen att det blev akut för att tekniska förvaltningen den 12 december meddelade att man sagt upp hyreskontraktet utan att vänta in omsorgsnämnden. Omsorgens tjänstemän ville därför nå ut med information innan uppsägningen diariefördes och berörda kanske fick läsa om den i tidningen.

Bilden visar Åsa Ollerstam Lundh.
Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun, lägger ansvaret för stängningen på tekniska förvaltningen.

Men tekniske chefen Mats Svensson har en annan version. Han säger att beskedet från omsorgens chefer vid ett gemensamt möte med räddningstjänsten var att kontraktet skulle sägas upp och boendet stängas. Anledningen var att räddningstjänsten meddelat att man avsåg att stänga boendet på grund av bristerna i brandskyddet.

– Verksamhetschefen sa att de såg ingen anledning att driva någon process för att åtgärda det här och att vi kunde säga upp det. Det gjorde man då på uppstuds.

Han känner inte till att det skulle vara någon konflikt mellan omsorgsförvaltningen och tekniska.

– Jag kan inte se varför vi skulle säga upp en lokal om de vill nyttja den. Vill de prompt ha kvar den så vill man ju ha en dialog och då kommer politiken in.

Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun.
Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun, säger att omsorgen gav besked om stängning. Foto: Lotta Persson

Ansvarig tjänsteman på tekniska förvaltningen, fastighetsförvaltaren, verkställde uppsägningen den 6 december.

– Rent delegationsmässigt får förvaltaren säga upp en lokal. Men jag tycker att det är konstigt att han skulle sagt upp den utan att ha dialog med den förvaltningen som är hyresgäst, säger Mats Svensson.

Han har själv inte diskuterat frågan med förvaltaren förrän i efterhand, med anledning av att oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) ville veta hur det hade gått till.

– Hon tyckte det var konstigt eftersom det här boendet tidigare varit aktuellt och de då sagt att de ville ha det kvar.

– När det nu blev så stort kanske man skulle önskat mer dialog, säger Mats Svensson.

Hyra på över 700 000 kronor per år

Mathias Bjäreborn, enhetschef på tekniska förvaltningen, säger att omsorgsförvaltningen när Stjärngatan diskuterats nu inte visade intresse för att ha kvar hyresavtalet.

Men varför var det så bråttom att säga upp, det hade väl räckt i oktober nästa år?

– Vi sa upp det fort så att hyresvärden kan hyra ut på annat sätt och vi kanske kan hoppa av tidigare, förklarar han.

Det var dock inte hyresvärdens önskemål. Han känner inte till att hyresvärden har någon annan hyresgäst på gång.

Annars måste kommunen betala hyra till den 31 oktober 2025, cirka 1,3 miljoner kronor till från nu. Hyran är 708 480 kronor per år.

Mathias Bjäreborn har inte hört att omsorgen ville vänta med beslut tills räddningstjänsten hört av sig efter nyår.

– Det har nog blivit något missförstånd, säger han.

Angående diarieföringen säger Mathias Bjäreborn att tekniska förvaltningen missat den. Det upptäcktes när Frilagt i fredags frågade efter uppsägningen. Handlingen var på tisdagen fortfarande inte diarieförd.

”Har inte mer att säga”

Malena Sylvan, verksamhetschef för FSS (funktionsnedsättning, stöd och service) säger att hon inte fattat beslut om stängning av LSS-boendet.

– Mig veterligen har jag inte delegation på det, säger hon.

Hon bekräftar att hon varit på möte med räddningstjänsten och tekniska förvaltningen.

– Men det var inget formellt beslut, säger hon.

– Det var inget beslutande möte.

Hon förklarar att man pratade om olika alternativ, inte bara om att stänga boendet.

– Men det är tekniska förvaltningen som ska driva det, säger hon och hänvisar Frilagt dit och till Åsa Ollerstam Lundh.

– Jag har inte mer att säga.

När vi svarar att Åsa Ollerstam Lundh hänvisat till henne blir hon förvånad.

– Ville Åsa att jag skulle svara dig?

Hon vill prata med sin chef och återkomma under eftermiddagen. Istället återkommer Michell Grönlund.

”Inte gått med på uppsägning”

Enligt Michell Grönlund har tekniska förvaltningen i sin delegationsordning att uppsägning av omsorgens lokaler måste beslutas i omsorgsnämnden.

Varför har ni då gått med på uppsägning?

– Vi har inte gått med på det. Informationen till oss kom långt efter uppsägningen, säger hon.

Enligt hennes uppgifter deltog både Malena Sylvan och Åsa Ollerstam Lundh i ett möte med räddningstjänsten den 27 november. Där ska inte ha fattats något beslut. Däremot skulle tekniska förvaltningen höra om det fanns något datum att förhålla sig till när det gällde uppsägning.

– Den 29 november fick Malena ett mejl från tekniska om att de hade haft samtal med fastighetsägaren om att avtalet för Stjärngatan kommer att sägas upp. Dock reagerade hon inte på detta eftersom hon utgick ifrån att tekniska skulle invänta omsorgsnämndens beslut i frågan. Den 11 december fick Malena ett nytt mejl med information om att tekniska hade sagt upp avtalet, berättar Michell Grönlund i ett mejl.

Vem som fattade beslutet att stänga verksamheten får vi inte veta. Någon omförhandling av hyresavtalet är inte aktuell.

– Vi är inte intresserade av att ha kvar lokalen. Den är inte optimal för de som bor där. Flera av dem är äldre nu och lokalen är inte anpassad för deras funktionsnedsättningar, förklarar Michell Grönlund.

För ett år sedan blev beslutet att de skulle bo kvar där?

– Det beror på att politiker styr detta.

Berit Önell

2023-12-15 LSS-boende akutstängs efter brandinspektion – men inga beslut fattade

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se