torsjö live

LSS-boende akutstängs efter brandinspektion – men inga beslut fattade

LSS-boende akutstängs efter brandinspektion – men inga beslut fattade

Bara en vecka före jul har boende och personal fått besked om att Hässleholms kommuns LSS-boende på Stjärngatan i Tyringe måste avvecklas så snart som möjligt. Orsaken är allvarliga brister i brandskyddet, främst utrymningsvägar från andra våningen, vilket kan leda till ett förbud. Men räddningstjänsten har inte fattat något beslut sedan inspektionen den 27 oktober. Varken politiker i omsorgsnämnden eller i tekniska nämnden, som är kommunens fastighetsägare, har fått någon information. En tjänsteman på tekniska förvaltningen har sagt upp hyreskontraktet och hyresvärden undrar förvånat vad som hänt eftersom räddningstjänsten inte ställt liknande krav tidigare under de över 30 år verksamheten hyrt lokalerna.

Information till anhöriga, gode män och personal gick ut på torsdagen och ett pressmeddelande på fredagen. Personalen är chockad efter beskedet och känner även oro för hur de boende ska klara av att behöva flytta från sitt hem.

– Det är klart att man blev förvånad, säger en anställd som inte förstår varför det plötsligt blivit så bråttom när byggnaden sett likadan ut i många år.

– Jag försökte få något tidsperspektiv, men det fick jag inte riktigt. Det verkar som att vi ska avveckla så gott som omgående.

Bilden visar Stjärngatans LSS-boende.
LSS-boendet på Stjärngatan ligger i ett stenhus i två våningar. Foto: Urban Önell

Enhetschefen ringde först runt och berättade för personalen och skickade sedan skriftlig information där det låter som om flytten i första hand ska gå till Vinslöv. Texten är indelad i frågor och svar. En fråga lyder: “Jag vill inte pendla till Vinslöv, måste jag det nu?”

Nedläggningshot även för ett år sedan

Det är bara ett år sedan boendet var nedläggningshotat och förslaget var att flytta verksamheten till Vinslöv.

– Jag trodde detta var över, säger den anställda som inte tidigare hört något om brandskyddsinspektionen.

Frilagt frågar omsorgsförvaltningens kommunikatör Michell Grönlund om Vinslöv är förstahandsalternativet.

– Nej, det jag har hört är att det finns platser på olika boenden och någon eller några i Vinslöv möjligtvis, säger hon.

När Frilagt läser upp formuleringen känner hon igen den.

– Det är jag som har skrivit detta, jag har gjort ett material som cheferna ska kunna använda när de pratar med personalen. Det har inte varit meningen att det ska skickas ut, säger hon.

– Det var bara ett exempel. Det är absolut inte så att alla ska till Vinslöv, såvitt jag vet i alla fall, säger hon.

Sent på fredagseftermiddagen skickas ett förtydligande ut till personalen genom Teams.

Dyra åtgärder

Enligt pressmeddelandet står det efter Räddningstjänstens inspektion klart att det skulle krävas flera större renoveringsåtgärder för att boendet skulle kunna vara kvar i fastigheten. Då det inte är kommunen som förvaltar fastigheten finns det ingen möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att boendet ska kunna vara kvar, heter det.

– Vi beklagar verkligen den uppkomna situationen och att beskedet kommer såhär tätt inpå julhelgerna, men jobbar nu för att situationen ska lösa sig så bra som möjligt för alla inblandade, säger Åsa Ollerstam Lundh, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun, i pressmeddelandet.

Bilden visar Åsa Ollerstam Lundh.
Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun.

De fem boende och sju anställda kommer att erbjudas flytt till andra LSS-boenden i kommunen.

– Vi har lyckats lösa så att alla ska kunna erbjudas ett nytt boende, även med kort varsel, om man önskar flytta ut så snart som möjligt, säger Malena Sylvan, verksamhetschef för funktionshinder, stöd och service, där LSS-boenden ingår.

– Vi har full förståelse för att vår personal kan ha olika anledningar till att inte vilja byta arbetsort. Som anställd i förvaltningen är man alltid välkommen att söka sig till olika enheter runt om i kommunen, men inledningsvis är det bara vissa arbetsplatser vi kan erbjuda. Självklart vill vi ha kvar all vår personal hos oss och vi hoppas att alla ska välja att stanna inom förvaltningen, fortsätter Malena Sylvan.

Åsa Ollerstam Lundh vill lugna dem som kanske är oroliga för hur det skulle gå om en brand uppstod på boendet nu. Det finns brandutrustning och tydliga rutiner, spisvakt på alla spisar och levande ljus tänds aldrig.

– Men vi tar naturligtvis Räddningstjänstens tillsyn på allvar och det är också därför som vi väljer att se allvaret i situationen. När vi fick kännedom om detta agerade vi så snabbt vi kunde för att lösa situationen så bra som möjligt för alla inblandade, säger hon i pressmeddelandet.

Avsikten var att vänta tills efter nyår

Frågan är när denna kännedom kom och vem som gjorde vad. Michell Grönlund hänvisar till tekniska förvaltningen, men vet inte vilka bedömningar som gjorts där och när informationen nått omsorgen. Hon förklarar att avsikten egentligen var att vänta med informationen tills efter nyår när beslutet från räddningstjänsten väntas.

– Men när tekniska förvaltningen sagt upp hyreskontraktet är det inte mycket att be för. De har sagt att uppsägningen diarieförs på måndag, därför ville vi ha ut det så hastigt, säger hon.

– Vi ville inte att berörda skulle läsa om det i tidningen innan de fått information, säger Michell Grönlund.

Omsorgsnämnden kommer att informeras vid sitt sammanträde på tisdag.

Hyresavtalet sades upp redan 6 december

Fastighetsägarna Per Nordén och Gunilla Lovén berättar att hyreskontraktet sades upp redan den 6 december. Det borde alltså ha varit diariefört senast dagen därpå, för en dryg vecka sedan. Det var ingen brådska med uppsägningen för att förhindra att en ny hyresperiod skulle börja löpa. Det hade räckt i oktober 2024.

En tjänsteman från tekniska förvaltningen kom och lämnade uppsägningen av hyreskontraktet.

– Han kom hit och sa upp det tills det går ut i oktober 2025, berättar Gunilla Lovén.

– Han sa att det skulle behövas en brandtrappa från varje lägenhets balkong.

– Vi tyckte det var lite löjligt, säger Per Nordén.

De har inte engagerat sig så mycket i brandskyddsinspektionen eftersom det främst är kommunen som har ansvaret för eventuella anpassningar. Så står det i kontraktet.

– Det allvarligaste är väl för de boende som får flytta efter så många år, säger Gunilla Lovén.

LSS-boendet flyttade in på Stjärngatan 1990.

– Under mer än 30 år har det aldrig varit något problem.

Lägenheterna kommer att hyras ut som vanliga bostäder när LSS-boendet har flyttat. Då behövs inga extra utrymningsvägar.

Inte omedelbart förbud

Enligt räddningstjänstens tjänsteanteckning efter tillsynsbesöket på Stjärngatan i oktober fanns flera brister i brandsäkerheten. Plan två har bara en utrymningsväg, den centrala trappan. Det räcker inte eftersom de boende inte bedöms klara av att utrymma på räddningstjänstens stegar.

På bottenplan finns altandörrar som alternativ utrymningsväg, men personalen kan inte öppna dem från utsidan.

Det automatiska brandlarmet ger bara signal till personalrummet. Enligt personalen är det inte säkert att de uppfattar signalen om de befinner sig i någon lägenhet eller i källaren. Risk finns också att rök eller brand sprids via ventilationen.

Enligt Melissa Millbourn, chef för räddningstjänstens förebyggande arbete, är de allvarligaste bristerna utrymningsvägarna på andra våningen och att larmet inte hörs överallt.

Hon berättar att ytterligare ett besök gjordes i slutet på november då samma bedömning gjordes. Därefter meddelades kommunens tekniska förvaltning att ett förbud övervägs.

Bilden visar Melissa Millbourn.
Melissa Millbourn, chef för räddningstjänstens förebyggande arbete. Foto: Berit Önell

– Vår avsikt är att fatta beslut i början på nästa år. Vi överväger starkt att fatta beslut om förbud på våning två. För våning ett vill jag inte uttala mig om ifall det blir föreläggande om åtgärder eller förbud, det är där vi väger, säger Melissa Millbourn.

Hon förklarar att ett förbud oftast inte gäller omedelbart. Det ska finnas tid att antingen vidta åtgärder för att häva förbudet eller att flytta verksamheten.

– Vissa verksamheter kan få förbud på studs. Här är det väldigt allvarligt, men det finns trots allt personal på plats och vi måste ge en rimlig möjlighet att flytta brukarna, säger hon.

Hon betonar att två oberoende utrymningsvägar är grundläggande krav på en brandcell. I vanliga bostäder räcker det med fönster som en av dessa. Men i LSS-verksamhet är det annorlunda eftersom de boende i regel har både fysiska och mentala funktionsnedsättningar.

– Man kan inte förvänta sig att de ska ta sig ut via stege, säger Melissa Millbourn.

Men det behövs inte en brandtrappa per lägenhet utan en utrymningsväg till för andra våningen. Det kan räcka med en utvändig trappa.

Krav på väg för fler LSS-boenden

Reglerna har inte ändrats. Varför har ni inte ställt krav tidigare, det har sett likadant ut i mer än 30 år och tidigare inspektioner har inte tagit upp detta?

– Det kan inte jag svara på, jag började här 2018. Men generellt har mycket av tillsynen från räddningstjänsten varit ”schyssta bedömningar” och verksamhetsutövarna har sagt att de kommer att klara av att utrymma.

De boende kan också vara i sämre skick idag än förr.

– Min åsikt är att även om många är vid god vigör bör man ta höjd för att det nästa månad kan flytta in någon som är sämre.

Under sommaren och hösten har räddningstjänsten i Hässleholm, Perstorp och Osby skärpt tillsynen och inventerat ett 20-tal LSS-boenden. Flera har förelägganden att vänta efter nyår.

– Stjärngatan och ett till är i sämst skick, de andra får nog inte förbud som vi ser det nu, säger Melissa Millbourn.

Frilagt har sökt beslut och kommentarer från tekniska förvaltningen och även omsorgsförvaltningens ledning för ytterligare information.

Berit Önell

Läs mer:

2022-08-31 Kan tvingas flytta till LSS-boende på annan ort

2022-09-13 LSS-boende blir kvar i Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se