torsjö live vers2

LSS-boende blir kvar i Tyringe

LSS-boende blir kvar i Tyringe

Det blir ingen flytt av LSS-boendet på Stjärngatan i Tyringe till före detta Vallmogården i Vinslöv. Politikerna i omsorgsnämnden beslöt på tisdagen enhälligt att säga nej till förslaget.

Förslaget uppkom som en följd av kommunfullmäktiges uppdrag till alla nämnder att se över lokalbehoven för att om möjligt avyttra lokaler som inte behövs. Omsorgsförvaltningen tog därför fram förslaget att säga upp hyresavtalen för två LSS-boenden med privata hyresvärdar. Istället skulle personerna som bor där flytta in på Vallmogården som det kommunala bolaget Hässlehem äger och som står tomt idag. Förutom Stjärngatan i Tyringe med sex boende gällde det Bygatan i Vinslöv med fem boende.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt beslutsunderlaget finns det idag för många platser i LSS-bostäder. Cirka 25 platser står tomma. Men politikerna kom fram till att en viss överkapacitet behövs. Bland annat ska Lyckåsa i Bjärnum, korttidsboende för äldre där rummen inte har egna toaletter och duschar, byggas om under hela nästa år.

– Vi kan inte ha boende där när vi bygger om, säger Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

Vallmogårdens 15 platser ersätter inte heller de 30 som idag finns på Lyckåsa. Efter renovering ska det bli 24 platser.

Framöver kommer det också att bli fler ombyggnader på kommunens äldreboenden, bland annat för att sprinklers ska installeras. Björksäters äldreboende har tidigare varit aktuellt för evakueringar. Men i höst öppnar två demensavdelningar till där och sedan finns bara en tom avdelning med nio platser kvar.

Dessutom hänvisar Karin Axelsson till att föreningen FUB ifrågasatt att två gruppbostäder skulle placeras i samma byggnad och att synpunkter kommit fram från allmänheten under valrörelsen.

Nämnden beslöt också att vid önskemål om renovering av förhyrda lokaler vända sig till tekniska förvaltningen som i sin tur kontaktar hyresvärden. Även Vallmogården, som ägs av Hässlehem, behöver fräschas upp och få kompletta kök.

Berit Önell

Läs mer:

2022-08-31 Kan tvingas flytta till LSS-boende på annan ort

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se