torsjö live vers2

73-årig våldtäktsman får åldersrabatt

73-åringen från Hässleholmstrakten som våldtagit sin fru får åldersrabatt på straffet. Hovrätten minskar fängelsetiden med ett halvår, från fem år till fyra och ett halvt. Mannen döms i hovrätten liksom i tingsrätten för sju fall av våldtäkt och 19 fall av kränkande fotografering mot sin fru. Skadeståndsbeloppet på 590 000 kronor kvarstår också. 73-åringen ville […]

Kommunen överklagar om bron i Vanneberga

Hässleholms kommun har överklagat Lantmäteriets beslut att lägga ansvaret för utbyte av den gamla stenvalvsbron i Vanneberga på de boendes gemensamhetsanläggning. Enligt kommunen har Trafikverket som väghållare tidigare lovat att byta ut bron eftersom den överbelastades i samband med ombyggnaden av riksväg 21. Lantmäteriet beslutade i november att utvidga en befintlig gemensamhetsanläggning till fler enskilda […]

Hade inte delegation att stänga LSS-boende

Bilden visar Stjärngatans LSS-boende.

Stängningen av LSS-boendet på Stjärngatan i Tyringe beslutades av tjänstemän utan delegation. Ansvariga politiker i omsorgsnämnden ställdes inför fullbordat faktum. Nu måste ett formellt beslut fattas i nämnden, men det blir först den 13 februari då nästa sammanträde är inbokat. Ordförande Christer Welinder (S) är inte särskilt bekymrad, men konstaterar att nämnden skulle ha beslutat […]