torsjö live

Kommunen överklagar om bron i Vanneberga

Kommunen överklagar om bron i Vanneberga

Hässleholms kommun har överklagat Lantmäteriets beslut att lägga ansvaret för utbyte av den gamla stenvalvsbron i Vanneberga på de boendes gemensamhetsanläggning. Enligt kommunen har Trafikverket som väghållare tidigare lovat att byta ut bron eftersom den överbelastades i samband med ombyggnaden av riksväg 21.

Lantmäteriet beslutade i november att utvidga en befintlig gemensamhetsanläggning till fler enskilda vägar i Vanneberga, däribland vägen med den över 150 år gamla bron. Det är detta beslut som kommunens tekniska förvaltning överklagar.

– Syftet med överklagandet är att få prövat vilket ansvar Trafikverket har i fråga om kostnader för själva förrättningen och för utbyte av stenvalvsbron på den gamla landsvägen, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Trots att utredningar tidigare visat att bron behöver bytas ut har det inte hänt något. Genom Lantmäteriets beslut läggs kostnaderna istället över på både gamla och nya delägare i gemensamhetsanläggningen. Tekniska förvaltningen anser därför att Lantmäteriets beslut är felaktigt.

– Jag har fått till mig protokoll som visar att Trafikverket redan år 2007 åtagit sig att byta ut bron vilket är helt normalt vid den här typen av vägprojekt. Men vi har inte fått någon förklaring till varför de inte vill stå fast vid löftet, säger Urban Widmark (M), ordförande i tekniska nämnden, i pressmeddelandet.

Urban Widmark (M).
Urban Widmark (M). Foto: Urban Önell

Samma år ansökte Trafikverket om lantmäteriförrättning för att lägga över väghållningen på gemensamhetsanläggningen.

– Handläggningen hos Lantmäteriet har tagit alldeles för lång tid och nu ser vi hur det drabbar de boende i Vanneberga. Kommunen måste undersöka alla vägar för att de inte ska stå med notan i slutändan, tillägger Benny Petersson (S), vice ordförande i tekniska nämnden.

I överklagandet yrkar tekniska förvaltningen att ärendet ska återförvisas till Lantmäteriet med förtydliganden kring Trafikverkets ansvar för att stå för alla kostnader för att säkerställa bärigheten på vägen genom att byta ut stenvalvsbron.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se