Gruppen-3a-328x120

RÅ granskar inte nedlagd utredning mot Lars Johnsson (M)

RÅ granskar inte nedlagd utredning mot Lars Johnsson (M)

Riksåklagaren granskar inte överåklagarens beslut att inte ta upp den nedlagda förundersökningen om tjänstefel mot Lars Johnsson.

Som Frilagt tidigare berättat beslöt överåklagaren Mikael Björk vid Utvecklingscentrum i Malmö att inte återuppta förundersökningen, trots att den enda motiveringen till att den lades ned nu i princip har avfärdats av JO. Enligt åklagarna agerade Lars Johnsson som ledamot i kommunfullmäktige när han stämde möte med en kommuninvånare, Martin Persson, för att diskutera dennes överklagande av en kommunal fastighetsaffär. Enligt Martin Persson försökte Johnsson förmå honom att dra tillbaka överklagandet och han polisanmälde honom därför för tjänstefel. Förundersökning inleddes, men lades snabbt ned. Motiveringen var att ledamöter i kommunfullmäktige inte kan åtalas för tjänstefel.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

JO-anmälan om samma händelse ledde däremot till allvarlig kritik mot Lars Johnsson för att han agerat i strid med grundlagens krav på saklighet och opartiskhet. Även JO gjorde en bedömning av i vilken roll Lars Johnsson agerat eftersom JO inte har tillsyn över fullmäktigeledamöter. Slutsatsen blev att han inte agerat som fullmäktigeledamot.

– Hans agerande har en så tydlig koppling till rollen som ordförande i kommunstyrelsen att jag inte ser några hinder mot att jag granskar hans agerande i det här fallet, skrev JO.

Ändå höll åklagarmyndigheten fast vid sin motivering till nedläggning av förundersökningen när Martin Persson begärde ny överprövning efter JO:s beslut. Han begärde därför att ärendet skulle överlämnas till Riksåklagaren.

Men Riksåklagaren har nu beslutat att inte granska överåklagarens beslut. Någon egentlig motivering lämnas inte.

– Riksåklagaren tar normalt inte upp åklagarbeslut till granskning när beslutet – som i detta fall – redan har granskats av en högre åklagare, det vill säga en överåklagare eller vice överåklagare. I detta fall finns det inte skäl att göra undantag från denna huvudregel, skriver Linda Mohlin, Riksåklagarens biträdande tillsynschef.

Frilagt har sökt Linda Mohlin.

Lars Johnsson har hela tiden förnekat att han försökt övertala Martin Persson till något, avsikten var bara att informera om den nya omständigheten att fastighetsägaren ville dra sig ur försäljningen till kommunen om affären drog ut ytterligare på tiden på grund av överklagandet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se