Gruppen-3a-328x120

Vårt uppdrag är inte över

Vårt uppdrag är inte över

Berit Önell.
Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt

KRÖNIKA. Är inte saken över sedan länge? Den frågan ställde Jörgen Svensson, chefredaktör för Kristianstadsbladet och dess edition Norra Skåne, nyligen i en mejlkonversation med Frilagts redaktör.

Han ifrågasatte existensberättigandet för Gruppen för oberoende press, en Facebookgrupp med idag 866 medlemmar som startade i samband med Norra Skåne-skandalen 2014. Gruppens syfte är att stå upp för “en av demokratins mest grundläggande förutsättningar: en politiskt oberoende press som granskar makten”. Gruppen verkar för att ”göra slut på det grundlagsvidriga samarbete mellan tidningsledning och kommunpolitiker som medfört att den obekväma journalisten Berit Önell blivit uppsagd”.

Gruppen kräver även att de inblandade avgår från sina poster, att åtgärder vidtas för att öka transparensen i kommunen och att både jag och nyhetschefen Anders Kauranen, som hoppade av i protest, får upprättelse. Från början var ett krav också att vi skulle få tillbaka våra tjänster på Norra Skåne, men det är vi inte längre intresserade av.

Ett annat uppdrag har tillkommit för Gruppens medlemmar: att marknadsföra Frilagt. Jag förstår att både Gruppen och Frilagt irriterar Jörgen Svensson. Men det är magstarkt att vårt existensberättigande ifrågasätts. Samtidigt är det i linje med tidningsledningens tidigare historierevisionistiska agerande. Bland annat raderades mitt namn från alla mina artiklar på Norra Skånes hemsida efter att jag slutat.

Men det är viktigt att minnas det som hänt för att kunna lära av det. Gruppen för oberoende press har därför en hemsida där turerna i Norra Skåne-skandalen är nedtecknade. Viktiga delar av händelseförloppet finns numera dessutom i två böcker.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Gruppens uppdrag att verka för pressfrihet är absolut inte över, inte heller “saken”. Kristianstadsbladet ingår i koncernen Gota Media som tog Norra Skånes tidigare chefredaktör under sina vingar. Trots fjäsket för makthavare och ansträngningarna för att motverka granskande journalistik på Norra Skåne fick hon där ett nytt chefsjobb. Genom att inte ta avstånd från sådana grava övertramp mot pressfriheten och demokratin utan istället släta över och i praktiken godkänna det i efterhand blir man en del av problemet. Där det accepteras att journalister kan petas för att de granskat makten råder inte full pressfrihet. Så enkelt är det.

Frilagt är ingen vanlig tidning. Det specifika uppdraget är att som oberoende nättidning – utan samarbete med kommunpolitiker – fortsätta granska samhällets makthavare i Hässleholm.

Många viktiga avslöjanden hade aldrig kommit till allmänhetens kännedom utan Frilagt. Granskningen av radikal islamism i Hässleholm 2017 avfärdades exempelvis av Norra Skåne som rykten, trots att vi hade fullständig dokumentation. Året därpå ingick många av våra uppgifter i en forskningsrapport.

Det är enbart Frilagt som har granskat kommunens oanständiga försök att tvinga till sig bostäder vid reningsverket i Hässleholm, något som intensifierats det gångna året.

Bland de mest lästa avslöjandena 2023 kan nämnas det om att kommundirektören i hemlighet fått avtal om lön utan motprestation i ett helt år efter att han slutat, att omsorgspersonalens personlarm inte fungerat, att familjehem i stor utsträckning överger Hässleholm och att socialförvaltningen har en personalomsättning som är näst störst i Skåne, att reningsverket i Hässleholm brutit mot sitt miljötillstånd, turerna kring de privata vårdboendena Björksäter och Villa Danspalatset och inte minst dramatiken kring kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) och Vittfarnas vikingaby.

En inspelning avslöjade Hanna Nilssons och vikingahövdingen Oddvar Lönnerkrantz dialog om att hon försökt anlita vikingarna som torpeder för att förmå en kommuninvånare att dra tillbaka sitt överklagande av kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende. Hon försökte övertala Frilagt att inte publicera inspelningarna.

– Norra Skåne skulle aldrig göra det, sa hon.

Det hade hon kanske rätt i. Om inte vi hade publicerat dem är det inte säkert att de uppmärksammats varken i Norra Skåne eller i alla de andra medier som följde efter.

Ibland leder Frilagts avslöjanden till förändring och ibland får de även genomslag nationellt, något som makthavare, oavsett partitillhörighet, fruktar. När det sker vet varken de eller vi i förväg.

Jag skrev i min förra krönika att Frilagt haft rekordmånga läsare 2023. Nu kan vi presentera färska siffror. Frilagt hade under januari-november 2023 i snitt hela 10 860 unika läsare per vecka. Så många kan inte ignoreras av varken makthavare eller konkurrerande medier.

Nu ser vi fram emot ett nytt år med nya granskningar och ännu fler läsare. Glöm inte att även stödja Frilagt ekonomiskt om du håller med om att tidningen behövs!

Gott Nytt År!

Berit Önell

Fotnot: Frilagt är ett av exemplen på hyperlokala medier och journalistiskt entreprenörskap i bokenLokaljournalistik – Nära nyheter i en global värld av medieforskarna Gunnar Nygren och Carina Tenor.

Händelserna som ledde fram till Frilagts start beskrivs också på flera sidor i tidigare Ekot-chefen Erik Fichtelius bok Äkta nyheter – Journalistik i demokratins tjänst. Bokens tema är konsekvensneutralitet, det vill säga att journalistiken ska berätta det som är sant och relevant oavsett vem som gynnas eller missgynnas.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se