torsjö live vers2

Hyrstopp i omsorgen påbörjas den 1 februari

Bilden visar sjuksköterskor i arbete på sjukhus.

Omsorgen i Hässleholms kommun inför totalstopp för inhyrd personal, liksom övriga kommuner i Skåne nordost och Region Skåne. Avsikten är både att minska kostnaderna och att förbättra vården. 2022 kostade inhyrd personal bara inom Hässleholms omsorgsförvaltning cirka 30 miljoner kronor. Den 1 februari påbörjar omsorgsförvaltningen utfasning av hyrpersonal dagtid. En månad senare gäller det kväll […]

Föreningslivet viktig grundbult i totalförsvaret

INSÄNDARE. 2023 kan objektivt ses som ett av de värsta åren på länge. Sverige, världen och Hässleholm utmanas med ökad oro och otrygghet genom både ekonomisk kollaps, konflikt och våld. En stabil grund i det svenska samhället har historiskt varit föreningslivet, som inom många olika områden har stärkt känslan av sammanhållning och ökat samhällsgemenskapen. Ideellt […]