torsjö live

Hyrstopp i omsorgen påbörjas den 1 februari

Hyrstopp i omsorgen påbörjas den 1 februari

Omsorgen i Hässleholms kommun inför totalstopp för inhyrd personal, liksom övriga kommuner i Skåne nordost och Region Skåne. Avsikten är både att minska kostnaderna och att förbättra vården. 2022 kostade inhyrd personal bara inom Hässleholms omsorgsförvaltning cirka 30 miljoner kronor.

Bilden visar sjuksköterskor i arbete på sjukhus.
Den 1 februari börjar omsorgen fasa ut hyrpersonalen. Region Skånes hyrstopp slår igenom fullt ut denna vecka. Foto: Region Skåne

Den 1 februari påbörjar omsorgsförvaltningen utfasning av hyrpersonal dagtid. En månad senare gäller det kväll och natt. Den 1 september ska verksamheten vara helt oberoende av inhyrd personal dagtid och den 1 november även kväll och natt.

Revisorerna har varit kritiska till de skenande kostnaderna och menat att kommunen inte tillräckligt analyserat utformningen av upphandlingen. Problemet handlar till stor del om förhöjda timpriser från företag utanför avtalen när de upphandlade företagen inte kunnat ordna fram personal i tid. Kommunens försök att med höjda löner locka fler sjuksköterskor till tillsvidareanställning har inte heller lyckats så bra. Lönerna blev inte konkurrenskraftiga eftersom de bara hann ifatt andra kommuners. Däremot är de högre än sjukhusens.

Enligt beslutet medför den ökade användningen av hyrpersonal risker för vårdkvalitet, kontinuitet och ekonomi. Syftet med förändringen är enligt beslutet att frigöra medel för att användas till egen personal och förbättring av vården.

Det är problemen att rekrytera legitimerad personal som lett till det stora behovet av hyrpersonal. Frågan är hur kommunerna nu ska klara rekryteringen.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh är optimistisk och hänvisar till “körschemat” med gradvis utfasning av hyrpersonalen.

– Sedan regionen införde hyrstopp har vi betydligt fler kvalificerade sökande till våra tjänster. Det kommer också att hjälpa till att kommunerna gör samma sak, säger hon.

Region Skåne införde hyrstopp dagtid i oktober. Från och med imorgon, den 15 januari, kommer stoppet även att gälla kvällar och helger. Sjukvården har satt in åtgärder för att behålla och locka personal, bland annat genom höjd ob-ersättning, men räknar med viss resursbrist. Enligt ett pressmeddelande kan det innebära längre köer och väntetider inom vissa verksamheter under en omställningsperiod.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-08 Inhyrda sjuksköterskor har kostat 23 miljoner hittills i år

2023-03-08 Dyrt och svårt att hitta hyrsköterskor trots ny upphandling

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se