Gruppen-3a-328x120

Dyrt och svårt att hitta hyrsköterskor trots ny upphandling

Dyrt och svårt att hitta hyrsköterskor trots ny upphandling

Upphandlade bemanningsföretag svarar inte när Hässleholms kommun söker hyrsjuksköterskor, trots att antalet leverantörer utökats från tre till tio i en ny upphandling av ramavtal. Istället tvingas kommunen betala 300-400 kronor högre timpriser till företag utanför avtalen. Det framkommer i en granskning av inköpsprocessen från revisionsfirman Ernst & Young som bedömer att kommunen inte tillräckligt analyserat utformningen av den nya upphandlingen. Men omsorgsförvaltningen får beröm för sitt arbete med att minska behovet av bemanningstjänster.

Frilagt har tidigare berättat om de skenande kostnaderna för hyrsjuksköterskor inom omsorgen och kommunens försök att locka fler sjuksköterskor till fast anställning genom höjda löner. Revisorerna konstaterar nu att kostnaderna för bemanningstjänster totalt under 2021 uppgick till 8,9 miljoner kronor. Under tiden januari-november 2022 kostade de 29,2 miljoner kronor. 23 miljoner av dessa gällde sjuksköterskor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det tidigare ramavtalet omfattade bara tre leverantörer. Under 2021 anlitade omsorgen två av dem samt sju företag utan avtal. Det nya ramavtalet med tio leverantörer gäller från och med juni 2022 och fördelningsprincipen är först till kvarn. Under de elva undersökta månaderna 2022 blev det inte bättre, fortfarande anlitades bara två av företagen med avtal. Tolv företag utan avtal bidrog istället med personal till betydligt högre pris.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh. Foto: Berit Önell

Den troliga förklaringen är att företagen helt enkelt vill ha mer betalt.

– Förvaltningen har fått indikation om att leverantörerna inte vill utföra arbete till de lämnade timpriserna, vilket därmed även är anledningen till att leverantörerna inte svarar på avropsförfrågningarna, skriver revisorerna.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh har inte fått någon närmare förklaring från företagen.

– Upphandlade företag anlitas alltid till upphandlat pris, även om de tydligen tycker att de skrivit avtal med för lågt pris, förklarar hon i ett mejl till Frilagt.

Revisorernas slutsats är att det inte gjordes en tillräcklig analys av varför den tidigare upphandlingen inte fungerade och hur den nya skulle utformas för att öka chanserna till lyckade avrop inom ramavtal.

Däremot är revisorerna positiva till att omsorgsförvaltningen såg behovet av en ny upphandling och att medarbetarna fick vara delaktiga i denna. Under 2022 vidtogs också flera åtgärder för att minska behovet av inhyrd personal i framtiden. Revisorerna uppmärksammar lönesatsningen, förbättrade rekryteringsannonser, ett mentorsprogram för nyanställda sjuksköterskor och rutiner för att bättre hålla koll på kostnaderna för inhyrd personal.

– Det gläder oss att EY ser alla de positiva åtgärder som vi har vidtagit för att förbättra arbetet med att rekrytera egna sjuksköterskor och de förbättringar som vi har gjort i bemanningsprocessen. Vi ser redan att samtliga dessa åtgärder har haft positiva effekter för oss och tar med oss de lärdomar som EY pekar på i vårt fortsatta arbete, säger Åsa Ollerstam Lundh i ett pressmeddelande.

Även de upprepade lex Maria-anmälningarna de senaste åren på grund av händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada nämns i rapporten. En handlingsplan för att åtgärda kvalitetsbristerna har tagits fram efter krav från Inspektionen för vård och omsorg. I revisorernas intervjuer med ansvariga chefer har framförts att det är svårt att bedriva ett långsiktigt kvalitetsarbete när en stor del av personalen är hyrsköterskor som arbetar tillfälligt i verksamheten.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-08 Inhyrda sjuksköterskor har kostat 23 miljoner hittills i år

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se