torsjö live

Dyrt och svårt att hitta hyrsköterskor trots ny upphandling

Upphandlade bemanningsföretag svarar inte när Hässleholms kommun söker hyrsjuksköterskor, trots att antalet leverantörer utökats från tre till tio i en ny upphandling av ramavtal. Istället tvingas kommunen betala 300-400 kronor högre timpriser till företag utanför avtalen. Det framkommer i en granskning av inköpsprocessen från revisionsfirman Ernst & Young som bedömer att kommunen inte tillräckligt analyserat […]

Högstadiet får stanna kvar på Linnéskolan

Bilden visar Linnéskolan i Hässleholm.

Det blir ingen sammanslagning av högstadiet på Linnéskolan och Läredaskolan i Hässleholm. – Utredningen visar att det är möjligt att samlokalisera, men det politiska styret (SD, M och KD) väljer att inte genomföra sammanslagningen efter dialog med lärare på skolorna, skriver styret i ett pressmeddelande. Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) säger till Frilagt att det […]

Bra boende på landet behöver stimuleras

INSÄNDARE. Många boende i Sverige vill förverkliga sina drömmar om ett mera naturvänligt och barnvänligt boende och skulle gärna vilja bosätta sig på landsbygden om de bara fick tillfälle. För att underlätta bosättning på landsbygden krävs olika åtgärder: En inventering av obebodda fastigheter kan göras och stimulansåtgärder för upprustning till permanentboende bör övervägas. Vidare borde […]