torsjö live vers2

Bra boende på landet behöver stimuleras

Bra boende på landet behöver stimuleras

INSÄNDARE. Många boende i Sverige vill förverkliga sina drömmar om ett mera naturvänligt och barnvänligt boende och skulle gärna vilja bosätta sig på landsbygden om de bara fick tillfälle. För att underlätta bosättning på landsbygden krävs olika åtgärder: En inventering av obebodda fastigheter kan göras och stimulansåtgärder för upprustning till permanentboende bör övervägas. Vidare borde de kunna bli lättare att låna pengar till husbyggnation på landsbygden. Ifall det fanns flera lokala bostäder för äldre skulle det medföra att gårdar och bostadshus blir lediga vilket underlättar för yngre att flytta dit. Vi behöver en mera balanserad befolkningstillväxt i Sverige och i denna process ingår möjligheter till ett bra boende på landsbygden.

Lars-Ivar Ericson (C)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se