torsjö live vers2

Inhyrda sjuksköterskor har kostat 23 miljoner hittills i år

Inhyrda sjuksköterskor har kostat 23 miljoner hittills i år

Kostnaden för bemanningssjuksköterskor i Hässleholms kommuns omsorg var 23 miljoner kronor under tiden januari-november i år. Beloppet är högre än någon gång tidigare och 15 miljoner kronor mer än under hela förra året då de inhyrda kostade åtta miljoner. Orsaken är främst att det är svårt att rekrytera ordinarie sjuksköterskor, trots en lönesatsning som omsorgsförvaltningen skröt med i media för ett par månader sedan. Lönerna är fortfarande inte högre än i andra kommuner – ökningen räckte bara till att komma ifatt – och ger alltså ingen konkurrensfördel. Nu ska kommunens revisorer granska hanteringen.

Det råder brist på sjuksköterskor och Hässleholms kommun har svårt att rekrytera, trots lönesatsningen i våras. Kostnaderna för bemanningssjuksköterskor är nu högre än någonsin. Foto: Niklas Laurin/Region Skåne

I våras höjde omsorgsförvaltningen legitimerad personals löner i en medveten satsning. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter fick löneökningar på mellan 7,78 och 18,9 procent istället för de sedvanliga omkring två procenten. Orsaken var just svårigheterna att rekrytera framför allt sjuksköterskor. Kommunen hade svårt att konkurrera med andra kommuner lönemässigt. Dessutom har det blivit allt dyrare att hyra in bemanningssköterskor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt ett pressmeddelande den 10 oktober, som refererades i flera medier, dock inte i Frilagt, slog satsningen väl ut. Pressmeddelandets rubrik var “Medveten satsning gav skjuts åt fortsatt rekrytering av legitimerad personal”. Det berättade att elva sjuksköterskor rekryterats sedan i somras och att lika många till söktes.

Men lönerna ligger efter höjningen inte högre än i andra kommuner utan på ungefär samma nivå.

– Det är inte så att lönerna sticker ut jämfört med andra kommuner, men lönerna höjdes väldigt mycket i genomsnitt, säger Michell Grönlund, kommunikatör på omsorgsförvaltningen.

Hon berättar att kommunens sjuksköterskelöner nu är högre än sjukhusens, vilket de är i de flesta kommuner. Trots det har några till sagt upp sig från omsorgen i Hässleholms kommun.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

– Det är några som slutat, men färre än tidigare, säger Karin Axelsson (M), avgående ordförande i omsorgsnämnden.

Verksamhetschef Ulrika Bengtsson berättar att det fortfarande fattas elva sjuksköterskor.

– Vi har annons ute, men än så länge inga sökande, säger hon.

Under 2022 har kommunen anlitat fler bemanningssköterskor än i fjol. Men de höga kostnaderna beror också på att bemanningsföretagen som kommunen har avtal med inte alltid kan leverera personal i tid.

– Då måste vi gå utanför upphandlingen och det blir dyrare, säger Michell Grönlund.

– Kostnaderna är högre i år än någon gång förut.

Nu har revisorerna fått upp ögonen för de stora kostnaderna för bemanningssjuksköterskor. I början på veckan hölls ett första möte med ansvariga inom omsorgen. En rapport beräknas bli klar i februari.

Karin Axelsson menar att det inte bara handlar om att få ner kostnaderna.

– Det behövs även andra åtgärder, bland annat att vi tittar över hur organisationen ser ut och hur stort ansvarsområde var och en har, säger hon.

Att höja lönerna ännu mer tror hon inte är aktuellt just nu.

– Det får personalutskottet i så fall ta ställning till, säger hon.

Ulrika Bengtsson säger att hon tycker att lönerna ska följa andra kommuner.

– Jag är jättetacksam för denna lönesatsning. Vi ska kunna locka med andra saker också, som gott ledarskap, att vi är en attraktiv arbetsgivare och har god arbetsmiljö. Många faktorer spelar in. Men det är ändå arbetstagarens marknad. En sjuksköterska kan få annat jobb ganska snabbt. Det finns en stor rörlighet, säger hon.

Cirka 90 sjuksköterskor är idag anställda i kommunen. Budgeten för deras löner kommer att gå med plus eftersom det alltså fattas folk och lönerna inte betalas ut. Enligt prognosen blir överskottet fyra miljoner kronor.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh.

– Det skulle vara ett nollsummespel, men det är det inte, säger omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh.

Hon bedömer i alla fall att situationen nu är på väg att bli bättre.

– Sedan i våras har vi kunnat rekrytera fler än som sagt upp sig, säger hon.

Det finns ingen separat budget för bemanningssjuksköterskor. Kostnaderna ingår i driftsbudgeten. Men Åsa Ollerstam Lundh konstaterar att verksamheten ”resurs” där hyrsjuksköterskorna ingår är underbudgeterad. Totalt väntas ett underskott på 20 miljoner för 2022.

– Det är en felaktig budget för 2022, det ska rättas till 2023, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se