Kommunen vill köpa förgiftad mark

Hässleholms kommun vill köpa den gravt förorenade fastigheten Garvaren 10 där det tidigare låg en kemtvätt. Priset är 2,4 miljoner kronor. Syftet med affären är att den planerade saneringen med statliga bidrag ska fortsätta utan avbrott. Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt på tisdagen att säga ja till en föreslagen överenskommelse om förvärv genom fastighetsreglering. Kommunen betalar […]

Ni bara lovar och lovar

INSÄNDARE. I budgetdebatten i röda salongen den 5 december var tonen hård. Men resultatet av den visar att medborgarnas förväntningar på de folkvalda att hålla sina löften efter valet i september inte är värda ett ruttet lingon. Löften på löften lades på hyllan eller sköts på framtiden. Eller som representanter från Sverigedemokraterna myntade åter och […]

Vatten från Finjasjön som gödning?

INSÄNDARE. För att förhindra övergödning i Finjasjön funderar jag på varför det inte pumpas upp vatten från sjön när algblomningen börjar och göder åkrarna på Åsnen ovanför. På så sätt borde det kunna göra nytta på många sätt. Algblomningen borde minska. Vattnet borde bli klarare och jorden runt sjön bli mer näringsrik. Erik Ewerman

Inhyrda sjuksköterskor har kostat 23 miljoner hittills i år

Kostnaden för bemanningssjuksköterskor i Hässleholms kommuns omsorg var 23 miljoner kronor under tiden januari-november i år. Beloppet är högre än någon gång tidigare och 15 miljoner kronor mer än under hela förra året då de inhyrda kostade åtta miljoner. Orsaken är främst att det är svårt att rekrytera ordinarie sjuksköterskor, trots en lönesatsning som omsorgsförvaltningen […]