Gruppen-3a-328x120

Ingen ändring för Peters familjehem

Ingen ändring för Peters familjehem

Hässleholms kommun anser inte att familjen Åbergs familjehem ska få tillbaka den högre ersättning man tidigare betalade för Peter som på grund av sin autism och svåra intellektuella funktionsnedsättning behöver ständig tillsyn. Peters avgifter sänks inte heller. Omsorgsnämnden beslöt på tisdagen att inte förändra någonting, trots en skrivelse från den kände socialrättsexperten Finn Kronsporre till stöd för initiativärendet från SD.

Men varken familjehemmet eller SD tänker ge upp.

Peter trivs med livet på landet och har sedan en tid också bytt ut kommunens dagliga verksamhet mot sysslor på gården.

Som Frilagt tidigare berättat innebär halveringen av ersättningen till familjehemmet, där nu 60-årige Peter bott i mer än 40 år, att Boel och Gert-Åke Åberg får ta av sina sparpengar för att klara Peters omkostnader. Orsaken till förändringen har aldrig fått någon logisk förklaring. Tjänstemännen påstod plötsligt att det var olagligt att ett familjehem fakturerade kommunen, vilket inte stämmer, och sa upp avtalet med Åbergs. Istället skulle familjehemmet arvoderas enligt SKR:s rekommendation.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förutom arvodet på idag 14 592 kronor i månaden för två personer får de idag en omkostnadsersättning som ska täcka Peters boende, mat, kläder, resor med mera. Men det går alltså inte ihop och därför befarar de att de måste säga upp avtalet. Samtidigt har kommunen tredubblat Peters avgifter, trots att Socialstyrelsens tolkning av lagen är att familjehem ska vara avgiftsfria. Dessutom intygar kommunen inför Försäkringskassan att Peter har en hyra som ger rätt till bostadstillägg, trots att Åbergs inte känner till något hyresavtal.

Finn Kronsporre tog i sin skrivelse också upp att Peter numera även har en motsvarighet till daglig verksamhet på gården hos familjen Åberg, en sysselsättning som är optimal för Peter. Han älskar att hjälpa till med jordbruket och framförallt djuren. Kronsporre betonar att detta arrangemang både innebär en ekonomisk avlastning för kommunen och frigörande av plats på kommunens egen dagliga verksamhet.

Daglig verksamhet är en kostsam verksamhet som enligt omsorgsnämndens månadsuppföljning av ekonomin just nu inte håller budgeten på grund av ökande behov och högre kostnader för resor.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh ser efter att ha utrett ärendet ingen anledning till förändring.

SD:s initiativärende om att höja ersättningen ledde till att omsorgsnämnden beslöt att titta på ärendet igen. Men när nu förvaltningschef Åsa Ollerstam Lund utrett frågan blev slutsatsen att allt gått rätt till och att det inte fanns anledning till någon ändring.

– Vi kan inte se att vi ska göra någon förändring. Vår bedömning är att det redan är rätt bedömt, säger Åsa Ollerstam Lundh.

Christer Welinder (S) kan inte heller se att något fel begåtts.

– Vi följde förslaget, med samma motivering, säger han.

Karin Axelsson betonar att det handlar om ett sekretessärende och att hon därför vill hålla sig på en generell nivå.

– Om vi ska ge arvoden och omkostnadsersättningar ska vi se vad vi har för riktlinjer. Nämnden har beslutat att följa SKR:s riktlinjer för ersättning till familjehem. Om man vill ändra kostnaderna som en omsorgstagare betalar till kommunen är det kommunfullmäktige som beslutar. Jag tycker att det är jätteviktigt att det görs i rätt ordning, säger hon.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden, hänvisar till riktlinjerna – som plötsligt ändrades. Foto: Berit Önell

Men det finns bara en vuxen som är placerad i familjehem i omsorgsnämndens regi i Hässleholms kommun och det är Peter. Riktlinjerna ändrades i samband med att hans familjehem fick sänkt ersättning. Kommunfullmäktige beslöt strax därefter att ändra reglerna för avgifter för vuxna i familjehem, alltså Peters avgifter.

Åsa Ollerstam Lundh vill inte kommentera Socialstyrelsens uttalande, men säger att kommunen har pratat med SKR:s jurist.

– Vi har fått svar att vi inte har anledning att ändra på något, säger hon.

Ingen i omsorgsnämnden mer än förste vice ordförande Susanne Lottsfeldt (SD), som lämnat in initiativärendet, vill uttala sig om Finn Kronsporres skrivelse.

– Jag tyckte att det var väldigt bra skrivet, säger hon.

Det blev bara SD som ställde sig bakom initiativärendet. Folkets väls Ulrika Widmark Barnekow avstod från att delta med motiveringen att underlaget var otillräckligt.

Susanne Lottsfeldt (SD) lämnade in initiativärendet, men SD blev ensamma om att vilja återställa ersättningen till familjehemmet.

Susanne Lottsfeldt säger att hon är besviken, men hade på känn att det skulle gå som det gjorde, trots skrivelsen.

– Den borde göra att de tänkte ett varv till, säger hon.

Hon försäkrar att hon inte gett upp.

– Vi kommer att ta upp det igen. Mer än så kan jag inte säga nu, säger hon.

Även kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) har engagerat sig i ärendet.

– Vi ska titta på det igen. Tack och lov blir det nytt styre i omsorgsnämnden efter nyår. Jag ska ta ett ordentligt snack med Robin Gustavsson (KD) som ska ta över som ordförande, säger hon.

Hanna Nilsson förklarar att hon inte hade väntat sig att omsorgsnämnden skulle avslå initiativärendet med tanke på Finn Kronsporres skrivelse.

– Jag blev faktiskt chockad, jag trodde inte att vi skulle behöva dra mer i detta. Finn Kronsporre är inte vilken expert som helst, han är ju ledande i landet. För mig är det en fullständig gåta, men politikerna i Hässleholm tror tydligen att de vet mer än Finn Kronsporre, säger hon.

Boel Åberg ger sig inte heller.

– Vi kommer inte att ge oss utan fortsätter att kämpa för att få den betalning haft förut och vi kommer inte att överge Peter.

Berit Önell

Läs mer:

2020-09-07 Utvecklingsstörd kan tvingas flytta efter 39 år

2022-07-22 Kommunen tredubblade autistiske Peters avgifter

2022-08-28 Peters familjehem inte på dagordningen

2022-09-07 SD kräver höjning av ersätttning till familjehem

2022-09-17 Peters avgifter kan vara olagliga – kommunen ska utreda sig själv

2022-11-24 Vill inte ändra beslut om Peters familjehem

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se