Gruppen-3a-328x120

Peters familjehem inte på dagordningen

Peters familjehem inte på dagordningen

Peter trivs med djuren på gården och har en egen hund. Foto: Privat

När omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträder imorgon, måndag, står inte den sänkta ersättningen till familjen Åbergs familjehem på dagordningen, inte heller de höjda avgifter som funktionshindrade Peter tvingas betala till kommunen. Men Susanne Lottsfeldt (SD), förste vice ordförande i nämnden, kommer vid nämndens sammanträde den 13 september att lämna ett initiativärende med förslag på en extern utredning av fallet.

Karin Axelsson. Foto: Josefine Leth

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Peter riskerar att få flytta om inte ersättningen återställs. Som det är nu får familjen Åberg ta av sina besparingar för att klara hans omkostnader.

Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) lovade efter medieuppmärksamheten kring Peter i juli att hon skulle titta på fallet och ta upp det med omsorgschef Åsa Ollerstam Lund och med presidiet efter semestrarna. Det har hon nu gjort, men det leder inte till någon ändring och hon kommer inte att sätta ärendet på politikernas dagordning. Varför vill hon inte kommentera på grund av sekretess.

– Vi vill inte diskutera ärendet, säger hon.

När Frilagt frågar om hon undersökt huruvida det finns lagstöd för att en person i familjehem ska betala samma avgift som äldre i särskilt boende hänvisar hon oss till presskonferensen efter nämndens sammanträde den 13 september.

– Självklart ska lagen följas. Vi ska se till att du får svar, säger Karin Axelsson.

SD:s kommunalråd Hanna Nilsson har tidigare sagt att partiets företrädare ska väcka ett initiativärende i frågan. Susanne Lottsfeldt försäkrar nu att partiet står fast vid sitt löfte. Det blir vid nämndens sammanträde för att fler ledamöter ska kunna vara delaktiga än vid arbetsutskottet där bara de tre ordförandena ingår.

– Vi vill ha en ordentlig utredning av både ersättningen till familjehemmet och avgifterna, säger hon.

Utredaren ska vara extern.

– Vi vill ha en så objektiv utredning som möjligt, säger Susanne Lottsfeldt.

Hon var med på presidiets möte, men får inte heller berätta vad som sades där. Klart är emellertid att ledande politiker och tjänstemän inte har ändrat sig. Kommunens inställning är därmed fortfarande att den tidigare ersättningen till familjehemmet var felaktig. Sänkningen till hälften skedde med hänvisning till SKR:s rekommendationer som kommunen ville börja följa. Det finns dock bara en vuxen som bor i familjehem i Hässleholms omsorgs regi och det är Peter. Han var tidigare placerad i samma boende när det var ett vårdhem och det var kommunen som bestämde att det skulle kallas familjehem men fortsätta med samma ersättning som tidigare. En plats på ett kommunalt gruppboende skulle kosta minst dubbelt så mycket.

Berit Önell

Läs mer:

2020-09-07 Utvecklingsstörd kan tvingas flytta efter 39 år

2022-07-22 Kommunen tredubblade autistiske Peters avgifter

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se