logga-ligg-tjock

Peters avgifter kan vara olagliga – kommunen ska utreda sig själv

Peters avgifter kan vara olagliga – kommunen ska utreda sig själv

Autistiske Peters avgift på nära 10 000 kronor i månaden till Hässleholms kommun för boende i familjehem kan vara olaglig. Enligt Socialstyrelsen är placeringar på familjehem avgiftsfria, såvida det inte gäller behandling för exempelvis missbruk då maximalt 80 kronor per dag får tas ut.

Efter ett initiativärende från SD har politikerna i omsorgsnämnden nu beslutat att utreda saken, vilket kan betyda både det sänkta arvodet till familjen Åbergs familjehem och Peters höjda avgift.

Som Frilagt tidigare berättat sänktes ersättningen till familjehemmet till hälften från och med 2020, vilket innebär att Peter, som har autism och en svår intellektuell funktionsnedsättning, kan tvingas flytta efter över 40 år. I nuläget måste makarna Åberg skjuta till av egna sparpengar för att klara hans omkostnader. Samtidigt har avgiften som kommunen tar ut från Peter tredubblats.

Peter har bott på familjehemmet hos familjen Åberg i över 40 år. Han trivs med djuren på gården och har en egen hund. Foto: Privat

Några riktiga förklaringar har kommunen inte presenterat, mer än att ersättningen till familjehemmet ska följa SKR:s rekommendationer. Något som dock inte är ett lagkrav. Arvode och omkostnadsersättning kan höjas om den placerade har stort behov av hjälp. Enligt både en extern utredning och omsorgsförvaltningens utredning inför beslut om insatsen har Peter ett stort omvårdnadsbehov.

Peters avgift höjdes när kommunfullmäktige hösten 2019 antog nya riktlinjer för avgiftshandläggning. Vuxna i familjehem ska nu bedömas på samma sätt som äldre i särskilt boende. Tidigare betalade Peter bara 110 kronor per dygn till kommunen. Vad den avgiften grundade sig på är oklart.

Men den förhöjda avgiften för familjehemsvistelse är av allt att döma olaglig. Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, säger att familjehem är avgiftsfria, utom i särskilda fall.

– För vissa typ av vistelser i familjehem kan kommunen ta en avgift, det ska röra placeringar av vuxna personer som är av behandlingskaraktär. I övrigt är placeringar på familjehem avgiftsfria, skriver Socialstyrelsens jurist Anna Giertz till Frilagt.

Hon hänvisar till 6 kapitlet och paragraf 1 i socialtjänstförordningen.

Susanne Lottsfeldt (SD), förste vice ordförande i omsorgsnämnden, har i initiativärendet uttryckligen skrivit att ersättningen till familjehemmet ska höjas till en rimlig nivå, i överenskommelse med familjehemmet. Hänsyn ska tas till de vårdbehovsanalyser som gjorts både av omsorgens handläggare och av den externa expertis som boendet anlitat.

Susanne Lottsfeldt (SD) lämnade in ett initiativärende som ledde till att omsorgsnämnden enhälligt beslöt att frågorna om familjehemmet ska utredas.

Hon har tidigare också sagt att hon vill att utredaren ska vara extern för att det ska bli en så objektiv utredning som möjligt. Nu blir det inte så utan ärendet har överlämnats till förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh “för vidare beredning”. Nämndens ledamöter var eniga i sitt beslut som till stor del omfattas av sekretess.

Susanne Lottsfeldt är ändå nöjd så här långt.

– Vi ville lyfta det för att det ska gå rätt till på alla plan, även etiskt och moraliskt, säger hon.

Hon förutsätter att alla fakta kommer på bordet.

– Vi har fått in att det ska tas hänsyn till den externa utredningen av vårdbehovet. Det är det vi tycker är viktigt, säger hon.

Utredningen kan omfatta både ersättningen till familjehemmet och Peters avgifter.

– Den ska belysa helheten, säger Christer Welinder (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden.

– Utredningen ska belysa helheten, säger Christer Welinder (S).

Inget slutdatum är satt för utredningen.

Frilagt frågade vid presskonferensen efter sammanträdet vilket lagstöd kommunen har för att en person i familjehem ska betala samma avgift som äldre på särskilt boende.

Det kan Åsa Ollerstam Lundh inte svara på.

– Vi har varit i kontakt med SKR och dubbelkollat det, säger hon.

Hon förklarar att familjehem i vissa fall kan vara jämförbart med boende för äldre personer.

– Det är ovanligt, men det kan vara en sådan insats och vi har rätt att fatta sådana beslut.

Kommunfullmäktiges beslut gäller dock alla vuxna i familjehem, menade SKR så? Om det är ovanligt, måste ni då inte istället bedöma varje fall för sig?

– Om vi fattar ett sådant beslut är det detsamma som beslut enligt socialtjänstlagen för äldre, säger Åsa Ollerstam Lundh.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh ska leda utredningen.

Hon säger att omsorgsnämnden inte har någon behandling i familjehem.

– Om det gäller vård och behandling är det socialförvaltningens ansvar och då är det maximalt 80 kronor per dag, säger hon.

När Frilagt frågade varför riktlinjerna ändrades säger hon först att hon inte kan gå in på enskilda ärenden.

Men varför fattades ett generellt beslut om ändring?

– Det kan jag inte svara på.

SKR vägrar låta Frilagt tala med någon av sina jurister.

– SKR arbetar bara på sina medlemmar, alltså kommuners och regioners, uppdrag, skriver Iréne Tinglöv på organisationens presstjänst i ett mejl.

SKR svarar alltså inte på om man givit Hässleholms kommun juridisk vägledning som strider mot hur Socialstyrelsens jurist tolkar lagen angående familjehemsavgifter.

Text och foto: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se