Gruppen-3a-328x120

Inför IMD-mätning i alla fastigheter

Inför IMD-mätning i alla fastigheter

INSÄNDARE. Nu undrar vän av ordning vad detta innebär? Enkelt uttryckt medför det att var och en står för sina egna kostnader när det gäller att betala för vad energin i en lägenhet kostar. Ordagrant översatt står det för Individuell Mätning och Debitering. Som det fungerar i dag i de flesta lägenheter får den som sparar, betala för den som slösar. 

När jag på Europa Forum tillfrågade publiken om den visste vad IMD-mätning innebar, var det endast en som räckte upp handen. Häpnadsväckande okunnighet! När jag sedan konfronterade politiker i valstugorna, var inte kunskapen bättre.

Vad som varit allmänt vedertaget i Tyskland i 50-60 år, har vi i vårt land ingen aning om. Vi är med andra ord ett U-land på området. Även Danmark ligger före oss. Undertecknad har varit där och studerat ”fenomenet”. Dessutom har jag besökt en bostadsrättsförening i Helsingborg och sett en installation som utöver IMD-mätning har varit förutseende och installerat solenergi. Då det är djupt orättvist att inte stå för sin egen energiförbrukning, borde detta mätsystem ha varit infört i alla fastigheter för länge sedan.

När det gäller de olika parametrarna, kan sägas att det är självklart att i första hand mäta varmvattenförbrukningen, men det är fullt möjligt att mäta även för kallvatten, värme och el. För att visa på ett exempel när det gäller orättvisan, kan vi ta en tvåbarnsfamilj och en ensamstående pensionär. Här måste uppstå en himmelsvid skillnad när det gäller förbrukning av alla parametrarna. Varför ska en ensamstående pensionär betala lika mycket som barnfamiljen?

Kostnadsbesparingen för el ligger i att samtliga nät- och elleveransabonnemangen försvinner för den enskilde hyresgästen. En annan fördel är att fastighetsägare, bostadsrättsföreningen får ett annat förhandlingsläge i egenskap av storförbrukare. Investeringskostnaden är inte oöverstiglig för en installation i det äldre fastighetsbeståndet. All registrering går via radio och förs automatiskt in på hyresavin.

Nu utmanar jag alla politiker, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster att sluta sitta på händerna och samarbeta för att vi ska nå Parisavtalet när det gäller att få ner de skadliga utsläppen av CO2 och därmed ett steg närmare klimatmålen. Noteras ska att i nyproduktionen av bostäder är det lag på att IMD-mätning installeras. Det ska också sägas att elleverantörerna inte älskar att denna nyordning införs.

Lars Nord

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se