logga-ligg-tjock

Föreningslivet viktig grundbult i totalförsvaret

Föreningslivet viktig grundbult i totalförsvaret

INSÄNDARE. 2023 kan objektivt ses som ett av de värsta åren på länge. Sverige, världen och Hässleholm utmanas med ökad oro och otrygghet genom både ekonomisk kollaps, konflikt och våld. En stabil grund i det svenska samhället har historiskt varit föreningslivet, som inom många olika områden har stärkt känslan av sammanhållning och ökat samhällsgemenskapen. Ideellt engagemang och deltagande i kultur- eller fritidsaktiviteter är viktiga faktorer för en bättre integration och personlig utveckling. Det värnar de demokratiska strukturer som Sverige är byggt på och stärker i stora drag även folkhälsan.

När Sveriges statsminister, civilminister och överbefälhavare är tydliga med att kriget kan komma till Sverige så handlar det inte bara om att förbereda oss som enskilda individer. Utan vi måste även lyfta blicken och se på samhället som stort.

Föreningslivet är en viktig grundbult i totalförsvaret som inte enbart är byggt på Saab:s innovationer eller unga mäns och kvinnors vilja att försvara sitt land, utan det är samhället som stort som har den viktigaste funktionen i att försvara våra demokratiska rättigheter och principer. Dessa principer är svåra att ta på, men föreningslivet materialiserar ofta vad Sverige är byggt på. Det tillhandahåller funktionerna i samhället som enskilda kan känna stolthet över, det är stoltheten av att se vad vi själva varit med och byggt som vi också måste försvara. Hässleholms kommun har ett starkt föreningsliv och det måste vi fortsätta att värna.

Politiken har ett viktigt ansvar i att inte begränsa föreningars möjlighet att startas upp, utvecklas och förvaltas. Med anledning av detta har Kristdemokraterna motionerat i kommunfullmäktige om att inrätta en funktion inom den kommunala servicen som är tänkt att stötta just föreningarna, vi kan kalla det en föreningslots. Ett stort hinder inom föreningslivet är när enskilda individer med extra stort engagemang, väljer att avveckla sin funktion och skorna som de haft blir svåra eller omöjliga att fylla. Resultatet är minskad eller helt avvecklad verksamhet. En föreningslots kan vara just det stödet som behövs för att bygga broar och underlätta förvaltandet. Framförallt ser KD att lotsen kan vara en stödfunktion för främst administrativa ärenden så att föreningen kan fokusera på det som den är bra på, nämligen att stärka vårt samhälle. För i slutändan måste det vara målet, att se samhället fortsätta att utvecklas och förbättras även om omvärlden är mörk och trist.

Simon Berneblad (KD)
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se