logga-ligg-tjock

Arbete till varje pris?

Arbete till varje pris?

INSÄNDARE. Politiker orerar om att dom som arbetar ska arbeta än mer och att alla till varje pris ska i arbete. Frågan är huruvida politiker med detta menar att allenast mer arbete kan göra medborgarna lyckligare. Det är måhända istället så att ut flyga orden men tanken stilla står.

Nå låt oss ta del av några tankar av Erich Fromm:
“Det moderna industriella systemet ”skulle kunna” skapa icke allenast ekonomisk trygghet för alla och envar utan även det materiella underlag, som gör det möjligt för människan att låta sina intellektuella, sensuella och emotionella möjligheter att komma till fullt uttryck, medan det på samma gång avsevärt skulle kunna ”reducera” hennes arbetstid.
Den människa, som uppger sitt individuella jag och blir en robot, identisk med miljontals andra robotar i omvärlden, behöver måhända icke längre känna ensamhet och ängslan. Men det är ett högt pris han betalar; han förlorar sitt eget jag.”

Vi delges dagligen nyheter om att maskiner, robotar, datorer med mera ersätter och än mer i framtiden kommer att ersätta mänskligt arbete. Är det äntligen nu i begynnelsen på 2024 början på en ny era där som Fromm ovan antyder alla människor kan ges möjlighet att låta sina intellektuella, sensuella och emotionella möjligheter att komma till fullt uttryck. Måhända kan det också ses som att det rent av skulle kunna bli möjligt för föräldrar att vara med sina barn under hela deras tidiga uppväxttid. Mindre arbete kan också relateras till medborgarnas möjligheter till samhällsengagemang och ett politiskt uppvaknande. Detta är i grunden nödvändigt för upprätthållande av vår vacklande demokrati.

Fromm får till återigen komma till tals:
“Det avgörande är inte vad vi tänker utan hur vi tänker det.”

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se