torsjö live

Hässleholm Miljö:s vd om borgensavgift: “Oskäligt”

Hässleholm Miljö:s vd om borgensavgift: “Oskäligt”

Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö, är starkt kritisk till att kommunen kräver borgensavgift från bolaget. En avgift som kommer att stiga dramatiskt när kommunens borgensåtagande ökar för att bolaget ska kunna låna mer till upprustning av va-systemet.

– Va-kollektivet behöver finansiera avgiften. Jag tycker att det är oskäligt, säger han.

Men han tycker inte att det är konstigt att bolaget på egen hand bestämmer om och när man ska amortera.

– Det är först vid överskott vi har möjlighet till finansiering. Nu skulle vi snarare behöva tillskjuta pengar till va-affären, säger han.

Som Frilagt berättat tidigare argumenterar Mats Didriksson för att kommunen ska ta bort bolagets borgensavgifter bland annat för att de kommunala förvaltningarna slipper betala sådana. Han räknar med att både frågan om borgensavgiften och återremissen av ökningen av kommunens borgensåtagande behandlas av kommunfullmäktige i februari.

– Det är egentligen två olika saker, men de hänger ihop, säger han.

Bilden visar Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.
Mats Didriksson, vd på Hässleholm miljö.

Om borgensåtagandet ökar från 891,7 miljoner 2023 till 3,4 miljarder 2038 ökar avgiften från 6,3 till 34 miljoner, varav det som gäller va ökar från 2,0 till 25 miljoner.

Didriksson menar att det är en slump att hans och bolagets begäran om att slippa borgensavgift kommer just nu, samtidigt som återremissen behandlas.

– Vi tittar hela tiden över vilka kostnader vi har, i syfte att ifrågasätta dem. Det här kunde ha kommit tidigare eller senare, säger han.

Siffrorna i tjänsteskrivelsen, där han föreslår att kommunfullmäktige ska ta bort borgensavgiften, förutsätter att ingen amortering sker. Men det kan förändras.

– Vi gör amorteringar efterhand när vi har finansiella förutsättningar. Nu har vi underskott. Vi fokuserar på moderniseringsprogrammet och att klara av räntekostnaderna.

Någon fastställd amorteringsplan finns inte utan bolaget bestämmer i princip själva när det ska amorteras.

– Ja, i stort sett har vi möjlighet att lägga upp en amorteringsplan, säger Mats Didriksson.

– Om det går bättre än planerat kan vi amortera.

Tidigare har aviserats att moderniseringen av va-systemet skulle kosta 1,6 miljarder. I skrivelsen om borgensavgifterna är borgensåtagandet betydligt högre, 3,4 miljarder, 2038. Va-delen uppges till 2,1 miljarder plus 400 miljoner, där de 400 gäller utbyggnad av nya va-områden.

– Utbyggnaden är inte beslutad i kommunfullmäktige, konstaterar Mats Didriksson.

Bilden visar reningsverksområdet.
Upprustningen av reningsverk, va-ledningar och vattenverk kommer att kosta betydligt mer än de tidigare aviserade 1,6 miljarderna. Foto: Berit Önell

Han konstaterar också att kostnadsläget förändrats, inte minst på grund av inflationen och ränteläget.

– Det har ändrats dramatiskt, så nu är det helt andra belopp än de 1,6 miljarderna det handlar om, säger han.

Han gillar inte diskussionen om att bolaget vill ha “carte blanche” för att låna upp miljarder.

– Vi belånar inte oss mer än vad som absolut behövs, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2024-01-10 Hässleholm MIljö vill slippa borgensavgift – för lån på 3,4 miljarder

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se