torsjö live

Mats Svensson slutar som förvaltningschef – går till kommunkansliet

Mats Svensson slutar som förvaltningschef – går till kommunkansliet

Mats Svensson slutar som förvaltningschef på tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun. Istället ska han arbeta med strategiska frågor på kommunledningskontoret. Det har han kommit överens med kommundirektör Ulf Bengtsson om. Något skriftligt avtal finns dock inte ännu. Förändringen är en del av Bengtssons översyn av tekniska förvaltningens organisation – som i övrigt är i sin linda. En omorganisation med en uppdelning av verksamheterna mellan en bantad teknisk förvaltning och kommunledningsförvaltningen kan kanske sjösättas kring den 1 augusti. Men rekrytering av ny förvaltningschef inleds redan nu.

Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun.
Mats Svensson ska lämna tjänsten som förvaltningschef för att arbeta med strategiska frågor på kommunledningskontoret. Foto: Lotta Persson

Det var kommunstyrelsen som den 8 november gav Ulf Bengtsson uppdraget att se över tekniska förvaltningens “organisatoriska förutsättningar”.

– Hässleholms kommun behöver se över om och i så fall hur tekniska förvaltningens organisation kan anpassas för att underlätta snabba anpassningar till förändrade förutsättningar och därigenom öka den politiska genomslagskraften, skrev kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) i beslutsförslaget.

”Ingenting som är klart”

Frilagt nådde inte Lena Wallentheim under fredagen, men kommunalrådet Lina Bengtsson fick frågan om varför Mats Svensson ska sluta som förvaltningschef.

– Det är ingenting som är klart på något sätt alls. Det får du helt och hållet ta med kommundirektören, det är ett personalärende, säger hon.

– Kommundirektören har fått i uppdrag att göra en översyn av tekniska förvaltningens organisation. Det är det han håller på med, säger hon.

Bilden visar Lina Bengtsson.
– Ett personalärende, säger ḱommunalrådet Lina Bengtsson (M). Foto: Urban Önell

Hon bekräftar att beslut om att anställa eller säga upp en förvaltningschef är beslut som ligger på kommunstyrelsens arbetsutskott, alltså kommunalråden.

– Det kommer det att göra, men vi är inte där, säger hon.

– Vi har haft en information om att det här arbetet pågår och att Ulf håller på och har samtal med Mats.

Lina Bengtsson betonar att Mats Svensson är involverad i översynen.

Från 40 till närmare 500 anställda

Mats Svensson bekräftar detta. Det är inte första gången tekniska förvaltningen omorganiseras. En del av den var under en tid bolag och mark- och exploateringsavdelningen har tillhört kommunledningsförvaltningen. Under årens lopp har organisationen växt från ett gatukontor till en förvaltning med en mängd olika ansvarsområden, allt från fastigheter och gatuskötsel till lokalvård, tvätteri, vaktmästeri och måltidsorganisation.

– 2015 var vi 40 anställda, nu närmare 500. Det flyttas över saker och ting hela tiden. Förut var det en renodlad teknisk förvaltning, nu lägger man över mer och mer servicefunktioner och det är egentligen inte det jag en sökte och det jag har bäst kompetens och bakgrund på. Jag har ju brunnit mycket för tekniska frågor och fastighetsfrågor, säger han.

För spretig organisation

Han anser att organisationen blivit för spretig.

– Det är svårt att hålla samman. Kommundirektören håller att flytta över vissa funktioner till kommunledningsförvaltningen. Då har han frågat om jag som en del i det kan vara intresserad av att flytta och att man då anställer en ny förvaltningschef till tekniska förvaltningen. Det har jag sett positivt på. Igår informerade han om att vi är överens om detta är den bästa lösningen.

Du har inte gjort dig obekväm?

– Nej, det upplever jag inte, säger han och skrattar.

– Då hade de väl skickat hem mig, skulle jag tänka mig.

Mats Svensson har arbetat i kommunen i 30 år, varav 16 år som chef. Han har kallats teknisk chef under många år, först som avdelningschef och sedan 2015 som förvaltningschef.

– Det är hårt tryck på en förvaltningschef idag, mycket personalfrågor och det är slitsamt, säger han.

En nystart och ett omtag

Ulf Bengtsson bekräftar att han och Mats Svensson kom överens på torsdagen.

– Vi har ett handslag, inga papper. Det är ett resonemang som han och jag haft, säger Bengtsson.

– Om man ändå ska göra en nystart och ett omtag och faktiskt renodlar tekniskas arbetsuppgifter, då tycker jag vi ska ha en förvaltningschef som är bra på det och så är jag jätteglad att fortsätta jobba med Mats i en annan roll. Så där är ingen dramatik i det.

Bilden visar Ulf Bengtsson.
– Vi har ett handslag, säger kommundirektör Ulf Bengtsson. Foto: Urban Önell

Ulf Bengtsson säger att det inte har varit aktuellt att Mats Svensson skulle sluta helt.

– Nej, det har vi aldrig pratat om. Mats och jag är överens om detta. Det är inget konstigt. Mats kommer att fortsätta jobba med oss på ett bra sätt.

Han betonar att det inte blir några stora förändringar i själva verksamheterna.

– De som jobbar behöver inte vara oroliga för sitt jobb.

Kan ta ett halvår att rekrytera ny chef

Han berättar att rekryteringsprocessen för att hitta en ny förvaltningschef startar redan nu.

– Det är väl lika bra, det kan ta ett halvår att få någon på plats. Tills vi hittat en ny chef stannar Mats kvar på sitt uppdrag.

Vad är problemet med tekniska förvaltningen?

– Problem ska jag inte säga. Det är en stor förvaltning och det är ett jättespretigt uppdrag. Det är jättesvårt att hålla ihop och att leda och styra.

Han berättar att han redan i mitten av förra året därför föreslog en genomlysning av tekniska förvaltningen.

– Eventuellt skulle man kunna hitta sätt att dela upp i dels strategiska frågor och dels drifts- och servicefrågor. Jag tänker att det nog är bra att flytta de strategiska frågorna som handlar om mark och exploatering och lokalförsörjning till kommunstyrelsen.

– Mer konkret är det liksom inte. Vi tittar på detta. Sedan lägger jag fram ett förslag för politisk behandling för det krävs ju, någon gång i vår.

En arbetsgrupp har tillsatts. Den har bara haft ett uppstartsmöte än så länge.

På diskussionsstadiet

Det kan dröja innan en omorganisation förverkligas.

– Kanske 1 augusti, säger Ulf Bengtsson.

Han förklarar att han tidigare varit van att arbeta på liknande sätt i andra kommuner, med mark- och exploateringsavdelning under kommunledningsförvaltningen.

– Idag blir det någon sorts hybrid här när det ligger i driftsorganisationen, med längre beslutsvägar. Men vi får se, det är inte säkert vi landar där. Det är det vi tittar på nu, sedan ska det bli en politisk behandling och det ska finnas majoritet och förutsättningar för det.

Vill kommunledningen ha bättre styrning och insyn i mark- och exploateringsfrågor?

– Det kan jag inte uttala mig om. Insyn har vi. Men det är stora ekonomiska värden naturligtvis.

– Jag vill betona att det här är på diskussionsstadiet än så länge. Min åsikt är att vi ska hitta former som blir bra och så vi slippa omorganisera hela tiden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se