torsjö live

Vikingabyn får inte betalt för lunchservering – kommunen vill kvitta mot sanktionsavgifter

Vikingabyn får inte betalt för lunchservering – kommunen vill kvitta mot sanktionsavgifter

Vittfarnas vikingaby har inte fått betalt av kommunen för en beställd lunch till personal på Vannarödsskolan i Sösdala i augusti 2021. Efter att påminnelse nu skickats för andra gången har kommunen meddelat att fakturorna inte betalas på grund av vikingabyns skulder till kommunen på 367 000 kronor. Kommunens redovisningschef Anders Ekström säger att vikingabyns fordran ska dras av från skulden genom kvittning. Men vikingabyn har bestridit alla kommunens fakturor och Oddvar Lönnerkrantz kallar dem påhittade.

Fakturan för personallunchen kom till kommunen för två veckor sedan. Samtidigt skickade vikingabyn en faktura för omkostnader på 58 000 kronor efter att kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) bett vikingabyn att ta hand om en kvinna som hon trodde var hemlös, kostnader som kommunen bestrider i sin helhet.

Lunchen till skolpersonalen kostade från början 5 250 kronor inklusive moms, men med förseningsavgift och dröjsmålsränta har beloppet stigit till 17 000 kronor.

Bilden visar fakturan på maten.
Vikingabyn begär 17 000 kronor för en personallunch på Vannarödsskolan i Sösdala 2021. Kommunen vill dra av kostnaden från vikingabyns skulder för bland annat byggsanktionsavgifter.

Lunchserveringen ifrågasätts inte i sig, men kommunen svarade först vikingabyn att man bestrider räntekostnaderna och enbart tar emot digitala fakturor. Enligt vikingabyns mejl har Maral Otetileu, företagets ägare och Oddvar Lönnerkrantz fru, inte haft möjlighet att använda elektronisk fakturering. Anledningen är att hon som inte har svenskt personnummer.

Kommunen återkom och förklarade att fakturorna inte finns i ekonomisystemet och därmed inte är utbetalda.

– Potentiell orsak skulle kunna vara att ni har obetalda fakturor till Hässleholms kommun som ligger för indrivning via Intrum. För närvarande är er ackumulerade skuld gentemot Hässleholms kommun 367 214 kr, skriver barn- och utbildningsförvaltningens ekonomichef Daniel Klang.

Anders Ekström, redovisningschef på kommunens centrala ekonomiavdelning, bekräftar att kommunen på grund av vikingabyns skulder till kommunen inte vill betala personallunchen.

– Det är i vårt intresse att kvitta fordringar som andra har. Vi vill inte betala ut i onödan, säger han.

Enligt Anders Ekström gäller detta oavsett vilken typ av skuld motparten har.

– Vi får ha ett koncernperspektiv, säger han.

Större delen av vikingabyns skuld gäller byggsanktionsavgifter.

När kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning ger Frilagt en lista över vikingabyns obetalda fakturor handlar det om tre byggsanktionsavgifter på sammanlagt 266 000 kronor. Dessutom finns sju krav från miljöavdelningen på totalt 24 000 kronor för registrering, klassning och tillsyn av dricksvatten och livsmedelsanläggning.

En del av kraven har gått till kronofogden. Hur mycket är svårt att få grepp om. I juni lade kronofogden ned ett ärende om 145 000 kronor för att kommunen inte i tid begärt att det skulle gå vidare till domstol. Det behöver inte betyda att kommunen lagt ner sitt krav.

– Vi har inte dragit tillbaka någon fordran, säger Anders Ekström.

Idag ligger en kommunal skuld på totalt 197 000 kronor mot Maral Otetileu hos kronofogden. Av den gäller drygt 187 000 kronor två byggsanktionsavgifter. Nära 10 000 kronor gäller soptömningsavgifter hos Hässleholm Miljö som har ytterligare en fordran på 9 000 kronor.

Vikingabyn har just överklagat ett kronofogdebeslut om verkställighet av byggsanktionsavgifter på 131 000 kronor. Där redovisas en del av vikingabyns infekterade fleråriga konflikt med kommunen. Sanktionsavgifterna gäller främst att komplementbyggnader uppförts utan bygglov och för nära fastighetsgränsen mot gravfältet. Vikingabyn framför att placeringen godkändes i samband med rättegången om fornminnesbrott i april då paret frikändes och att en lantbruksfastighet inte behöver bygglov för komplementbyggnader.

Bilden visar Oddvar Lönnerkrantz vid tingsrättens syn i vikingabyn.
Byggnadernas placering i förhållande till tomtgränsen behandlades i rättegången om fornminnesbrott i april 2023. Foto: Jonathan Önell

– Vi vet numera att kommunen lämnat falska uppgifter till både åklagarmyndighet och till mark- och miljödomstolen. Det här uppdagades när kommunalrådet Hanna Nilsson informerade oss om detta. Något som kommunalrådet även har låtit sig intervjuas om i media, och även där bekräftat att kommunen har lämnat felaktiga uppgifter i ärendet när det behandlades av mark- och miljödomstolen, skriver Ellinore Sköld för Vittfarnas vikingaby.

Oddvar Lönnerkrantz ifrågasätter kommunens rätt att slippa betala för maten genom att hänvisa till kvittning.

– Då tingsrätten Hässleholm friade oss från era påhittade ärenden, är det lika bra att vi möts i tingsrätten även om detta ärende. Eller kommunen kanske tänker hyra torpeder för att driva in era påhittade fakturor? Det verkar ju vara en del av kommunens praxis att bedriva kriminell verksamhet, skriver han i sitt svar till Daniel Klangs mejl om skulden på 367 000 kronor.

Berit Önell

Läs mer:

2024-01-17 Hanna Nilsson (SD) lämnade sjuk kvinna i vikingabyn – faktura på 58 000

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se