Gruppen-3a-328x120

Beleverket invigde unik rening för 95 miljoner – komikern Johan Wester och 75 inbjudna

Beleverket invigde unik rening för 95 miljoner – komikern Johan Wester och 75 inbjudna

Det började för drygt två år sedan med insikten om att fjärrvärmeverket i Hässleholm inte skulle klara de skärpta utsläppskrav som började gälla i december 2023. Nu finns en ny reningsanläggning som inte bara minskar utsläppen med 90 procent samtidigt som det blir 20 procent mer värme – den har den unika bieffekten att rökgaserna kondenseras till rent vatten. På onsdagen invigdes anläggningen, som kostat 95 miljoner kronor, med pompa och ståt och lunch till 75 inbjudna gäster. Moderator var komikern Johan Wester som hade läst på om rökgasrening. Han lyckades också få med sin Hipp Hipp-karaktär Kajan på ett hörn.

Bilden visar invigningsceremonin på Beleverket.
Fjärrvärmeverkets nya anläggning för rökgaskondensering invigdes under festliga former på onsdagen, från höger Andreas Dahlberg (S), ordförande i Hässleholm Miljö, Lena Wallentheim (S), ordförande i kommunstyrelsen, Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö, och på trumpet Monica Kaja.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Firandet börjar med cider och mingel i ett stort tält med scen intill den nya delen av fjärrvärmeverket som deltagarna kan gå direkt in i när det blir dags för rundvandring.

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö:s vd Mats Didriksson är glad och stolt när han tillsammans med sin personal tar emot gästerna.

– De är jätteduktiga. Det här är ett steg i rätt riktning, säger kommundirektör Ulf Bengtsson som är en av de inbjudna.

På gästlistan finns fler höga kommuntjänstemän, bland andra biträdande kommundirektör Amra Salihovic, mark- och exploateringschef Jonathan Jeppsson Norberg, bygglovschef Katarina Finyak, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef Sandra Gustafsson, miljöchef Torbjörn Håkansson, tekniska förvaltningens förvaltningschef Mats Svensson och Yrkeshögskolan Syds verksamhetschef Ola Berg. Det kommunala bolaget Hibab:s vd Kent Johannesson är inbjuden liksom Ola Richard, vd på Hässlehem.

Två kommunalråd är på plats: kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M). Även Hanna Nilsson (SD) är bjuden, men syns inte till. Politikerna i Hässleholm Miljös bolagsstyrelse är givetvis närvarande.

Bilden visar Anita Nilsson (SD), Hässleholm Miljös styrelse, Andreas Dahlberg (S), ordförande i Hässleholm Miljö, Irene Nilsson (S) och Lena Wallentheim (S), ordförande i kommunstyrelsen.
Tillställningen inleddes med cider och mingel, från vänster Anita Nilsson (SD), Hässleholm Miljös styrelse, Andreas Dahlberg (S), ordförande i Hässleholm Miljö, Irene Nilsson (S), vice ordförande i kommunfullmäktige, och Lena Wallentheim (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Företrädare för fjärrvärmebranschen, andra kommuner, Region Skåne och lokala leverantörer fyller en stor del av gästlistan.

Johan Wester lockar snabbt till skratt, bara genom att berätta var toalett och nödutgångar finns.

– Som Kajan skulle sagt, använd GMD-tekniken, gå mot dörren, säger han.

Den nya anläggningen beskrivs som en av de största miljöinvesteringarna i kommunen. Wester grillar övriga medverkande med frågor. Han har invigt fjärrvärmeverk förr och vill att ämnet ska bli både begripligt och lättsamt.

Bilden visar Johan Wester.
Det är inte första gången komikern Johan Wester, känd från bland annat Hipp Hipp, inviger en fjärrvärmeanläggning.

Han avslöjar att han och Mats Didriksson har ett förflutet tillsammans, de var engagerade i en barnkarneval i Lund på 1990-talet. Didriksson hänger på och minns också “Prins Gröt i frukostlandet”, men vill helst tala om rökgaser. Det vill Wester också.

– Nu framtidssäkrar vi hela fjärrvärmeaffären. Fjärrvärme är en oerhört viktig del i ett förnybart samhälle, säger Mats Didriksson.

Johan Wester frågar vad det unika i anläggningen består i och får till svar att det inte är rökgasrening i sig.

– Det finns på många fjärrvärmeverk, men det är lösningen som är unik, säger Didriksson.

Bilden visar Mats Didriksson.
— Fjärrvärme är en oerhört viktig del i ett förnybart samhälle, säger Hässleholm Miljös vd Mats Didriksson.

Den innebär att inget dricksvatten längre behöver tillföras utan allt vatten återanvänds i anläggningen. Dessutom blir det över till andra. Grannföretaget Paroc är först ut med att ta emot, men planer finns på att sälja industrivatten till fler. Tillstånd har också sökts för utsläpp i recipient, för att man ska klara eventuellt överskott.

Johan Wester påpekar att framgången för det till största del avfallseldade verket också hänger samman med att invånarna sorterar sina sopor därhemma.

Andreas Lagerblad, affärsområdeschef, och Per Haker, anläggningschef, får tillsammans med Helena Roos, vd på leverantören Radscan, svara på hur anläggningen fungerar. De förklarar bland annat att cirka 4 000 liter rent vatten i timmen bildas i kondenseringen.

Helena Roos från Radscan berättar, med stöd av Maria Bertils och Johan Wester förklarar och visar pedagogiskt hur tekniken fungerar.

Men en del av luftföroreningarna som inte renas bildar fortfarande en rest som kallas flygaska. Den räknas som farligt avfall och skickas till Norge där den deponeras.

– Den har minskat, men går inte att komma ifrån helt, säger Andreas Dahlberg (S), ordförande i Hässleholm Miljös styrelse.

Bilden visar lokalen med reningsanläggningen.
De inbjudna erbjöds en rundvandring i den nya anläggningen.

Hässleholm fick fjärrvärme redan 1972. Beleverket byggdes och biobränslet introducerades 1985 då man började fasa ut oljan. Den 6 oktober 2023 kunde den nya rökgasanläggningen tas i drift och nu invigdes den alltså formellt.

Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära i Lund, håller en kort föreläsning om vatten. Johan Wester frågar honom hur bra Beleverkets reningsanläggning är.

– Den är väl bäst i Sverige.

Bilden visar Kenneth M Persson.
– Den är väl bäst i Sverige, säger professor Kenneth M Persson om Beleverkets rökgasrening.

Mats Didriksson instämmer.

– Det kan man absolut säga. Det är inte många fjärrvärmeverk som har reningsanläggningar för vatten. Den senaste som byggts blir den mest optimerade och bör vara bäst just nu, säger han.

Förutom minskade utsläpp, mer värme och rent vatten ökar nu den egenproducerade elen. I framtiden finns fler möjligheter.

Kenneth M Persson talar både om infångning av koldioxid och produktion av dricksvatten från renat vatten. Han konstaterar att återanvändning av vatten är nödvändigt i andra delar av världen.

– Det här vattnet är så rent att man skulle kunna leda bort det till infiltrationsbädden vid vattenverket. Det kommer att ta en viss övertalningstid, men tekniskt sett är det ett fantastiskt vatten, säger han.

– Alla livssystem är uppbyggda på att vatten återanvänds.

Faktum är att det renade fjärrvärmevattnet idag är nästan för rent. Det går att dricka, men innehåller för lite salter och mineraler, vilket inte är hälsosamt i längden.

Mats Didriksson är inte så intresserad av tanken på att använda det renade vattnet som dricksvatten.

– Jag vill inte uttala mig om det. Det som finns i vår plan är att vi skulle kunna sälja tekniskt vatten, vi har framförallt fokus på industrivatten. Vi har gott om dricksvatten i vår kommun, säger han.

Efter rundvandringen blir det lunch. Hässleholm Miljö:s kostnad är 125 kronor per kuvert plus en kostnad på 275 kronor för leverans. Det blir totalt 9 650 kronor för 75 personer. Men då är inte bolagets egna medarbetare och de medverkande inräknade.

Frilagt har också begärt att få ut offerter och avtal med de medverkande.

Text: Berit Önell

Foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se