Gruppen-3a-328x120

Husägare kämpar mot vattnet – risk Hovdalavägen stängs – avlopp ut i sjön

Husägare kämpar mot vattnet – risk Hovdalavägen stängs – avlopp ut i sjön

Finjasjön har stigit 62 cm sedan i måndags morse, flera hus är troligen utom räddning och vägar är avstängda.

– Det kan bli så att vi även måste stänga Hovdalavägen, men där är vi inte än, säger Mathias Jönsson på kommunens tekniska förvaltning som sent på torsdagseftermiddagen var på väg till ett avstämningsmöte om situationen med räddningstjänsten.

Hässleholms reningsverk är också överbelastat på grund av de höga vattennivåerna och bräddar delvis renat avloppsvatten ut i sjön, hittills har cirka två miljoner liter rapporterats. Sju pumpstationer bräddar kontinuerligt.

Bilden visar ett hus omringat av vatten med isflak.
Flera hus är omringade av vattenmassorna från Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det såg ut att lugna sig efter de höga nivåerna kring nyår. Men nu regnar det, snön smälter och Finjasjöns enda utflöde Almaån rinner baklänges så vatten kommer in i sjön men inte ut. Därför har vattennivån stigit så snabbt sedan i helgen, som mest med två cm i timmen. Vid femtiden var nivån 45,14 meter över havet. Det fattades därmed bara 33 cm till rekordnivån 2002 på 45,47.

Flera hus har vatten upp på träfasaderna, både fritidshus och permanentbostäder, och risken är stor att de får omfattande skador.

Bilden visar ett hus där vattnet nästan når upp till en värmepump.
Vattnet når snart upp till värmepumpen.

Ulrika Johansson vid Hovdalavägen ser vattnet närma sig hennes garage via gräsmattan där en liten vall och en pump håller stånd än så länge. Hon håller dessutom på att bygga om och har byggnadsställningar intill vallen. Men husgrunden klarar en bit till.

– Jag var så glad att det hade sjunkit. Igår var det ingenting här, idag satte jag in pumpen och nu sipprar det in genom vallen, säger hon.

Bilden visar vallen som håller på att ge vika intill garaget.
Ulrika Johansson konstaterar att vattnet nu sipprar genom vallen, trots pumpen. Garaget är i fara.

Grannarna har anlitat Fasab som förstärker deras vall intill hennes tomt. En grävare kör fram och tillbaka genom vattnet med grus. Men det hjälper inte Ulrika som hoppas att hon också hinner få hjälp att förstärka vallen mot garaget innan det blir kväll. Hur det ser ut imorgon vet man inte. Det mesta av snön har visserligen smält och det regnar inte idag, men det kan vara både ett och två dygns fördröjning på nivåhöjningen efter ett regn och Almaån gör sitt till.

Ulrika och hennes grannar har fungerande avlopp än så länge, men risken är stor att det börjar rinna baklänges i avloppsledningarna när reningsverk och pumpstationer blir överbelastade.

Bilden visar en grävare som förstärker en vall vid ett översvämmat hus.
Fasab kör ut i vattnet för att förstärka en vall.

Ormanäsvägen är avstängd sedan tidigare och kommunen har förstärkt en bit av den för att de boende närmast sjön ska kunna använda en servitutsväg för att nå sina hus från baksidan.

Bilden visar en översvämmad gata.
En del vägar ser mer ut som åar, här Revstigen.

Vid Brovägen, nära Tormestorps båthamn, har kommunen också stängt vägen för trafik, utom för boende. På torsdagen arbetade flera entreprenörer med att på Hässleholms kommuns uppdrag förstärka vallen mot vägen till hamnen och höja upp en del av vägen.

– Vi förstärker vägen för att man ska kunna nå några av husen. Det är framförallt för att där bor någon äldre som har hemtjänst och vi behöver lösa det, säger Mathias Jönsson på tekniska förvaltningen.

Bilden visar arbeten med att förstärka Brovägen och vallen till hamnen.
Vallen mot hamnen förstärks och Brovägen höjs upp för att hemtjänsten ska kunna komma fram.

Annars menar han att kommunens ansvar främst är att stänga av vägar och gator vid behov.

– Vi måste säkerställa så att ingen kör ner i detta. Vi följer läget och får se hur det ser ut imorgon, säger han.

På torsdagseftermiddagen hölls ett första avstämningsmöte med räddningstjänsten om översvämningen. Där skulle bland annat Hovdalavägen diskuteras. Vattnet står inte långt från vägbanan som på vissa ställen också verkar luta ut mot kanten.

Mathias Jönsson tror inte att det är aktuellt att stänga den just nu.

– Men vi får ha det med oss, risken finns. Vi måste säkerställa vägen. Vi vill inte riskera någon olycka, säger han.

– Vattnet stiger väldigt snabbt och det kommer mer regn imorgon.

Vid den stora översvämningen 2002 stängdes Hovdalavägen för tung trafik under en period.

Bilden visar Hovdalavägen och den översvämmade åkern vid reningsverket.
Vattnet på åkern vid reningsverket når snart upp till vägbanan på Hovdalavägen.

– Den mår inte bra av belastningen om den står i vatten, säger Mathias Jönsson.

På måndagsförmiddagen tvingades reningsverket i Hässleholm släppa ut nära 1 200 kubikmeter – 1,2 miljoner liter – delvis renat avloppsvatten i sjön. Enligt Hässleholm miljös anmälan till miljökontoret var orsaken högt flöde vid regnväder och snösmältning. På onsdagsmorgonen bräddade 800 kubik av samma skäl.

– Har slutat. Startade igen sen, men ny rapport kommer om det när den slutat, skrev Hässleholm Miljö i en anmälan på torsdagen.

Flera pumpstationer har pågående bräddningar av orenat avloppsvatten sedan i början på veckan: Läreda i Hässleholm, Bjärnum, Tyringe, Finja kyrkby och Mala skola. På onsdagen tillkom Vallgatan i Hässleholm, Vittsjö och Ballingslöv.

På torsdagen uppstod också problem i den relativt nyligen utbyggda Ormanäs pumpstation vid Finjasjöns östra strand. Avloppsvatten pumpades av allt att döma förbi pumpstationen.

Vatten från en översvämmad åker rann dessutom ner i en otät brunn strax söder om reningsverket, i en sådan fart att en virvel uppstod. Under eftermiddagen täckte Hässleholm Miljö brunnen med grus.

Frilagt har sökt Hässleholm Miljö.

Bilden visar den övertäckta brunnen.
Vattnet forsade ner i brunnen från den översvämmade marken. Hässleholm Miljö täckte på torsdagseftermiddagen brunnen med grus.

Text och foto: Berit Önell

Läs mer:

2022-03-01 Orenat avlopp pumpades ut i sjön

2024-01-04 Tillfällig väg till översvämmade hus – avloppsvatten ut i naturen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se