torsjö live

Tillfällig väg till översvämmade hus – avloppsvatten ut i naturen

Tillfällig väg till översvämmade hus – avloppsvatten ut i naturen

Kommunen har bekostat en provisorisk väg till de översvämningsdrabbade längst ut på Ormanäsvägen vid Finjasjön. Boende vid Brovägen som inte kan nå sina hus får däremot ingen hjälp.

De höga vattennivåerna har även fått avloppsvatten att svämma över ut i vattendragen från överbelastade pumpstationer i Bjärnum, Vittsjö, Tyringe och vid Industrigatan i Hässleholm.

Enligt kommunen har Finjasjöns vattennivå på torsdagen slutat att stiga, men mätningen har inte visats på hemsidan sedan lunchtid på onsdagen. Samtidigt har boende nära reningsverket noterat kraftigt höjda nivåer och befarar att reningsverkets pumpar höjer grundvattennivån i närområdet.

Den största bräddningen av avloppsvatten skedde från Bjärnums pumpstation med 1,4 miljoner liter under tiden 29 december – 1 januari. Tyringe pumpstation bräddade cirka 800 000 liter, Vittsjö 100 000 och Industrigatan lika mycket.

Kommunens tekniska förvaltning anlitade på torsdagen entreprenörer som höjde upp en del av den översvämmade Ormanäsvägen för att förbättra tillgången till en alternativ väg mellan husen. Tre bostäder närmast sjön går inte längre att nå med bil den vanliga vägen.

– Vi gör en tillfällig lösning på en servitutsväg så att de kan nå sina hus. Vi har höjt upp Ormanäsvägen på en kort sträcka så att de kan komma till husen bakifrån, berättar Mathias Jönsson, projektledare på tekniska förvaltningen.

Bilden visar den upphöjda Ormanäsvägen.
Kommunen har höjt den översvämmade Ormanäsvägen en bit för att de boende lättare ska kunna använda servitutsvägen mellan husen och ta sig hem från baksidan.

Situationen är liknande på Brovägen söder om Björkvikens badplats där flera boende inte längre kan nå sina hus. Men kommunen har inga planer på att göra något åt det.

– Där har det gått så långt så det är svårare att göra något, säger Mathias Jönsson.

Frågan är vilket ansvar kommunen har.

– Vi är på väg att lyfta upp den frågan, säger Mathias Jönsson som pratat med sin förvaltningschef Mats Svensson om att man behöver titta på detta.

– Vi upplever inte som att vi vet riktigt var vi står, vad som är kommunens roll och i förlängningen om vi behöver göra något. Det är många frågor som vi behöver diskutera.

Mathias Jönsson konstaterar att vattennivåerna oftare varit höga vid Finjasjön de senaste tio åren.

– Det finns nog inte bara en förklaring utan flera, säger han.

Klart är att det har byggts mycket i området med fler hårdgjorda ytor som följd och skog har avverkats, åtgärder som gör att marken tar upp mindre vatten. Bygglov har dessutom beviljats på lägre nivåer än detaljplanen tillåter. Klimatförändringar väntas också medföra stigande vattennivåer.

Finjasjöns vattennivå var klockan 11 på onsdagen 44,98 meter över havet. Sedan dess har inga nya mätvärden visats.

Bilden visar Finjasjöns vattennivåer på kommunens hemsida.
Just när översvämningen är som värst blir det något fel på nivåmätningen. Finjasjöns vattennivå har inte gått att se på kommunens hemsida sedan lunchtid på onsdagen.

Mathias Jönsson beklagar problemet och att det inträffar just nu.

– Nu som mätvärdena verkligen är intressanta, säger han.

Han tror att är något fel på kommunikationen från mätarna ute vid dämmet i Mölleröd.

– Jag fick besked av mät- och gis-avdelningen att där är något fel med omvandlingen av registrerad data, de jobbar på att försöka fixa det. Men som det ser ut just nu så har nivåhöjningen i sjön avstannat, skriver han vid 16-tiden.

Han meddelar sedan att den verkar ha stannat på 45,00.

Enligt det kommunala va-bolaget Hässleholm Miljö fungerar avloppsreningen fortfarande.

– Alla pumpstationer är i drift och inga avlopp är ur funktion till fastigheterna vid Finjasjön, skriver bolagets kommunikatör Josefine Ahlin i ett mejl till Frilagt.

Men reningsverkets nödavlopp via den gamla tuben ut i Finjasjön är enligt vd Mats Didriksson stängt på grund av de höga flödena. En del avloppsvatten pumpas direkt till våtmarken och därifrån via Maglekärrsbäcken till Finjasjön.

På onsdagen steg vattnet i vissa källare nära reningsverket oväntat mycket. Linus Jepsson vände sig via mejl till både Hässleholm Miljö och miljökontoret och menade att grundvattnet stigit väldigt fort utan att sjön reagerade på samma sätt. Det ledde till att hans frys i källaren plötsligt blev översvämmad.

– Jag antar att ni satt igång den stora grundvattenpumpen på reningsverket, skrev han och ifrågasatte om reningsverket har tillstånd att reglera grundvattnet i området.

Miljöchef Torbjörn Håkansson ställde därför några frågor till Hässleholm Miljö: “Pumpar HMAB grundvatten inom Hässleholms avloppsreningsverk? Har driften på pumparna för hantering av avloppsvatten inom Hässleholms avloppsreningsverk förändrats under senaste veckan? Har driften på pumpstationerna vid Björkviken och Ormanäs förändrats under den senaste veckan?”

Bolaget har inte anmält några nödåtgärder till miljökontoret, vilket man gjorde vid den stora översvämningen 2002. Eftersom pumpstationerna inte räckte till skedde evakueringspumpning av orenat avloppsvatten direkt ut i sjön för att det inte skulle tränga in i fastigheterna. Dessutom hölls vattnet undan från reningsverkets gård genom dräneringspumpning.

“Sker det någon form av dräneringspumpning, dvs. avledning av yt- eller dagvatten som uppstår inom Hässleholms avloppsreningsverk? Om det sker dräneringspumpning inom reningsverket, har mängden vatten som pumpats förändrats den sista veckan, samt vart leds vattnet?”

Torbjörn Håkansson känner inte till om Hässleholm Miljö har rätt att reglera grundvattennivån eller om det skett tidigare. Men han konstaterar att grundvattnet stod högt redan på sensommaren 2023.

Ansvariga på reningsverket har tidigare sagt att reningsverket behövs för att hålla grundvattennivåerna stabila. Det var tidigare processingenjören Per-Åke Nilsson som 2017 på dåvarande va-bolaget Hässleholms vattens hemsida kommenterade ett förslag om att stänga reningsverket i Hässleholm och bygga ett nytt i Kristianstad. Länsstyrelsen avfärdade dock hans synpunkter.

– Jag har inte hört det förut, säger Torbjörn Håkansson.

Han förklarar att det krävs en vattendom för grundvattenändring utanför den egna fastigheten. Länsstyrelsen har tillsynen över sådana ärenden.

Berit Önell

Läs mer:

2017-03-18 Flytt av reningsverk – räddning eller ny risk?

2024-01-02 Ansträngt läge för reningsverk och pumpstationer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se