Gruppen-3a-328x120

“Ansträngt läge” för reningsverk och pumpstationer

“Ansträngt läge” för reningsverk och pumpstationer

Finjasjön fortsätter att stiga och vattenmassorna belastar reningsverk och pumpstationer.

– Det är ingen fara, men vi har ändå ett ansträngt läge, säger Mats Didriksson, vd på det kommunala bolaget Hässleholm Miljö som ansvarar för vatten och avlopp.

Han kan inte utesluta att boende liksom 2022 kommer att få problem med avloppsvatten som rinner baklänges in i källarna.

Bilden visar översvämmade åkrar med reningsverket i bakgrunden.
Översvämningen hade på tisdagen skapat en sjö av åkrarna intill reningsverket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Situationen för boende vid Finjasjöns östra sida har blivit alltmer kritisk allt eftersom vattennivån stigit de senaste veckorna.

– Min bedömning är att det kommer fortsätta att stiga men att hastigheten kommer avta i slutet av veckan förutsatt att nederbörden går över till snö och att det slår över till minusgrader, skriver Mathias Jönsson, projektledare med ansvar för frågor om Finjasjön, till Frilagt i ett mejl på tisdagen.

Enligt kommunens hemsida var Finjasjöns vattennivå på tisdagskvällen 44,96 meter över havet, bara två centimeter under nivån i februari 2022 då pumpstationerna inte klarade av vattenmassorna och boende nära sjön fick in avloppsvatten i husen. Samma problem rapporteras nu från hus vid den översvämmade Ringsjön.

Men Mats Didriksson säger att inga rapporter om problem med avloppen vid sjön nått Hässleholm Miljö den här gången.

– Vi har gjort ett antal åtgärder sedan förra gången, 2022. Bland annat har vi nu höjda brunnar med täta lock för att minska inläckage, förklarar han.

– Generellt sett har det haft väldigt bra effekt och det ser inte alls ut som 2022 nu. Men pumpstationerna får pumpa mer.

Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.
Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö. Foto: Urban Önell

Han konstaterar dock att pumpstationerna har svårt att hinna med på vissa ställen.

– Vad vi gör är framförallt att försöka lokalisera ställen där pumparna inte hinner med och att bevaka vattenståndet.

– Värsta scenariot är att avloppsvatten kan tränga upp i källare. Jag säger inte att det inte kommer att ske. Men vi har vidtagit åtgärder som gör att vi har ett betydligt bättre läge än tidigare, vi klarar större mängder vatten, säger han.

Han befarar också att det kan bli värre innan våren kommer.

– Nu har det redan fallit snö. Jag tror att vi kan förvänta oss att det kommer att fortsätta med ett ansträngt läge innan det runnit av. Men vi har vidtagit aktiva åtgärder. Om det räcker eller inte är svårt att säga.

Enligt Mats Didriksson har bräddningar, alltså att orenat avloppsvatten släppts ut för att kapaciteten på reningsverk, pumpstationer eller ledningsnät inte räcker till, förekommit på något enstaka ställe på grund av översvämningen.

Hässleholms reningsverk ligger lågt och nära sjön, men han förklarar att det fungerar som vanligt och att invallningarna som gjordes 2019 är tillräckliga.

– Där finns ingen påverkan. Flödena in till reningsverket är högre, men vi har inte haft någon bräddning, säger han.

Reningsverket har också stora pumpar som kan användas vid behov.

Berit Önell

Läs mer:

20231230 Räddningstjänst till översvämmad bostad vid Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se