torsjö live

Kritik mot avtalet med Barnekow: “Makabert”

– Genom detta förlikningsavtal sätter vi hela myndighetsutövningen på spel, skriver SD i en reservation till kommunstyrelsens beslut på onsdagen att säga ja till förlikningsavtalet om Sjörröds gård. KD deltog inte i beslutet med motiveringen att ledamöterna inte fått möjlighet att sätta sig in i ärendet. Baronen Johan Barnekow, tidigare moderat ordförande i byggnadsnämnden, och […]

Pumpar och brandmän i beredskap

Hässleholm Miljö har nu laddat upp med reservpumpar vid Hässleholms reningsverk och MSB har lovat bistå med fler om det behövs. Räddningstjänsten är redo att hjälpa till om Finjasjöns is skulle ställa till problem under de närmaste dagarnas kraftiga vindar. Finjasjöns vattennivå sjönk natten till onsdagen med två cm till 45,34, totalt tre cm på […]

Bostäder vid reningsverket ska bort – detaljplan ställs ut

Bilden visar reningsverkets område.

Politikerna håller fast vid att de två bostäderna närmast reningsverket ska bort, trots att det inte finns någon laglig grund för det. Bedömningen är att bostäder på grund av risk för lukt inte är den mest lämpliga markanvändningen – trots att dessa bostäder tillhör de hus nära Finjasjön som klarat sig bäst under den pågående […]