Gruppen-3a-328x120

Pumpar och brandmän i beredskap

Pumpar och brandmän i beredskap

Hässleholm Miljö har nu laddat upp med reservpumpar vid Hässleholms reningsverk och MSB har lovat bistå med fler om det behövs. Räddningstjänsten är redo att hjälpa till om Finjasjöns is skulle ställa till problem under de närmaste dagarnas kraftiga vindar.

Finjasjöns vattennivå sjönk natten till onsdagen med två cm till 45,34, totalt tre cm på ett dygn. Men sedan har det inte hänt mer, fortfarande vid åttatiden på kvällen var nivån oförändrad.

Bilden visar pumpar uppställda vid reningsverket.
Hässleholm Miljö har reservpumpar i beredskap vid reningsverket. Om det behövs kan även MSB bistå.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Räddningschef Johan Wendt konstaterar att det finns viss oro inför det blåsiga väder som nu inleds. Räddningstjänsten har dock inte höjt bemanningen.

– Vi följer utvecklingen och kommer att ha lite avstämningar. Det går rätt lätt att få tag i mer folk på vardagar, det kan vara värre på helger, säger han.

Han säger att det är svårt att veta hur isläget ska utveckla sig.

– Och vad ska vi göra åt det? Vi har informerat fastighetsägarna, säger han.

Mer kan inte göras i förväg. Men om det händer något är räddningstjänsten beredd att rycka ut.

– Absolut, om någon riskerar att bli skadad eller det blir allvarliga skador på byggnader – då tvekar vi aldrig, säger han.

Han påminner om att ett trädäck till en villa vid Finjasjöstranden blev helt förstört av is natten till förra lördagen. Frågan är nu om det finns risk att mer is blåser in mot bebyggelsen och om den har tunnats ut när det varit plusgrader eller hur kraftig den är.

Räddningstjänsten har också pratat med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om pumpar till reningsverket.

– De kan bistå om det skulle behövas, berättar Johan Wendt.

Även Räddningstjänsten Syd, ett samarbete mellan Malmö, Lund och några kommuner till, har lovat hjälp.

Anton Henryson, kommunikatör på Hässleholm Miljö, berättar att bolaget nu också skaffat extra pumpkapacitet som står uppställd i beredskap vid Hässleholms reningsverk.

Reningsverket bräddade inte avloppsvatten till sjön på onsdagen. De miljontals liter som bräddats och pumpats ut den gånga veckan har dock varit mer orenade än annars eftersom man på grund av de stora vattenvolymerna inte klarat att skicka det genom lika många reningssteg.

Pumpstationer fortsätter att släppa ut helt orenat avloppsvatten till både Finjasjön och andra vattendrag. Det är dock utspätt med regn- och sjövatten.

Bilden visar Ormanäs pumpstation med tre slangar som pumpar ut orenat avloppsvatten i sjön.
Orenat avloppsvatten släpps fortfarande ut från pumpstationerna, här Ormanäs där mycket sjövatten tryckts in i avloppssystemet.

– Läget är fortsatt ansträngt, men stabilt. Vi jobbar med förberedelser ifall något mer skulle hända, säger Anton Henryson.

Det handlar bland annat om att hitta läckor och otäta brunnar och täta dem.

– Vi har fått ner mängden vatten som kommer in, det kan bero på att vi hittat en del läckor, säger Anton Henryson.

Angående de översvämmade dagvattenbrunnarna säger han att de åtminstone i Sjörröd är separerade från avloppsledningarna. Det vatten som kommer upp från dem är alltså inte avloppsvatten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se