Gruppen-3a-328x120

Kritik mot avtalet med Barnekow: “Makabert”

Kritik mot avtalet med Barnekow: “Makabert”

– Genom detta förlikningsavtal sätter vi hela myndighetsutövningen på spel, skriver SD i en reservation till kommunstyrelsens beslut på onsdagen att säga ja till förlikningsavtalet om Sjörröds gård.

KD deltog inte i beslutet med motiveringen att ledamöterna inte fått möjlighet att sätta sig in i ärendet.

Baronen Johan Barnekow, tidigare moderat ordförande i byggnadsnämnden, och hans hustru Inger stämde kommunen och krävde 17 miljoner kronor i skadestånd för att kommunen avbrutit ett tidigare planavtal om en detaljplan för att bygga höghus på Sjörröds gård. Förlikningsavtalet innebär att skadeståndskravet dras tillbaka mot att kommunen lovar att “lojalt och efter bästa förmåga” arbeta för och prioritera en ny detaljplan med liknande inriktning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar en illustration till ett tidigare förslag till detaljplan.
Kommunen illustrerade ett tidigare förslag till detaljplan för Sjörröds gård med en lantlig idyll framför fyravåningshus.

Kommunstyrelsen klubbade igenom avtalet med ett litet tillägg. Det gäller en punkt om att överenskommelsen faller om det inte finns ett lagakraftvunnet beslut om planavtal senast den 5 juni i år. Enligt tillägget får kommundirektören i så fall i uppdrag att teckna ett “i allt väsentligt likalydande förlikningsavtal”.

SD:s fyra ledamöter Hanna Nilsson, Ulf Berggren, Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt yrkade först på avslag och lämnade sedan en reservation.

– För oss är det makabert att minoritetsstyret gör ett förlikningsavtal i en rättsprocess som ledande jurister redan uttalat sig om att vi inte kan förlora, skriver de bland annat och syftar på att SKR:s jurist tidigare bedömt att kommunen inte kunde bli skadeståndsskyldig genom att avbryta planavtalet.

Ulf Berggren (SD)
Ulf Berggren (SD).

SD undrar också om detta arbetssätt kommer att bli praxis i kommunen och är också kritiska till att de inte hört talas om ärendet innan dagordningen kom ut.

Christer Caesar är också kritisk till att man inte fått någon dragning av ärendet med möjlighet att ställa frågor i förväg och att det gick direkt upp i kommunstyrelsen utan att behandlas i arbetsutskottet.

– Det är lite synd att det kommer så plötsligt.

– Det är ett rätt stort ärende och mycket pengar. Det var liksom av stor vikt att vi visste vad vi tog beslut om och det visste vi väl inte riktigt kanske, tycker jag, säger han.

Bilden visar Christer Caesar.
Christer Caesar (KD).

Ersättaren Simon Berneblad instämmer.

– Vi fick fyra dagar på oss att förstå en tolv år lång tvist.

– Från min synvinkel ser jag det också som att man detaljstyr miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutövning. Det är extremt konstigt. Det känns inte bra, säger han.

Han är också förvånad över att man inte lyssnat på SKR.

– Vi litar på SKR i alla andra situationer, säger han.

Dessutom ifrågasätter han att bostäder ska byggas på jordbruksmark och att Garnisonen ska byggas samman med staden just vid Sjörröds gård när det finns områden längre upp.

Berit Önell

Läs mer:

2024-01-30 Förlikning med kommunen – Barnekows höghus kan prövas igen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se