Gruppen-3a-328x120

Skyltar som stängde av Hovdalavägen nerkörda – skyltningen ifrågasätts

Skyltar som stängde av Hovdalavägen nerkörda – skyltningen ifrågasätts

Skyltar och avspärrningar som markerade att Hovdalavägen var avstängd kördes ner under helgen. Det är oklart om detta bidrog till att ett stort antal bussar körde på vägen som kan ha blivit underminerad av översvämningen. Busschafförer som körde ersättningstrafik för inställda tåg i helgen och på måndagseftermiddagen efterlyser tydligare skyltning. De menar att det behövs inte bara där vägen är avstängd utan också inifrån centrum så att det blir lättare att välja rätt väg redan där. Men kommunen anser att informationen är tillräcklig och att bussförarna måste läsa skyltarna.

Bilden visar avspärrningarna.
Hovdalavägen har varit avstängd för andra än boende, utryckningsfordon och arbetsfordon sedan den 27 januari.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det var många olika bussbolag från hela södra Sverige som körde ersättningstrafiken i helgen. Alla tåg var då inställda mellan Malmö och Älmhult på grund av ett planerat banarbete.

Boris Nilsson på Sundspärlans Buss i Helsingborg blev förvånad när han såg en av företagets bussar på bild i Frilagt när den kör på avstängda Hovdalavägen.

– Vi ska ju inte köra på vägar där vi inte får köra, säger han och konstaterar att det finns risker med att köra tung trafik på en väg som påverkats av översvämning.

Han har svårt att förstå hur det kunde hända. Det har två busschaufförer som Frilagt pratar med också.

– Jag körde inte där det var avstängt, jag visste om det innan, säger Urban Gullberg som körde ersättningstrafik för SJ i helgen.

Sannolikt var det företagets extrabuss som körde fel väg. Varför det blev så kunde ingen svara på under tisdagen.

Men chaufförerna ifrågasätter kommunens skyltning och om information nått fram till bussbolagen som den ska.

– När man kom söderifrån fanns det en liten röd skylt som var lätt att bomma på 23:an, särskilt när det skymde, berättar Urban Gullberg.

Bilden visar Hovdalavägen.
Vattnet står nästan upp till vägbanan, trots att det sjunkit lite sedan det var som högst. Bild från den 5 februari.

Han fortsatte på 23:an eftersom han kände till översvämningen, men han förstår att många chaufförer svängde in närmaste vägen mot Hässleholm och antingen fick köra via Tormestorp eller hamnade på den avstängda vägen. Tormestorp tycker han inte är ett bra alternativ.

– Vad ska de där och göra? Jag sa till dem jag såg, säger han.

Han berättar att när han körde från stationen i Hässleholm på väg söderut vände han i rondellen vid Citygross och körde till Röingekorset där han svängde mot Malmö. Någon skylt om att Hovdalavägen var avstängd såg han inte.

Han gissar att om en buss kör fel blir det lätt fler.

Han satt på Citygross och drack kaffe med ett par andra chaufförer i väntan på ett byte.

– Vi var tidiga. Då såg vi att det kom bussar som svängde söderut i rondellen. Jag tänkte: Va? Är vägen öppen igen? Det kom bussar från fyra-fem olika bolag på en kvart. Jag sa till våra chaufförer: Vi kör inte där. Det är mycket bättre att ta 23:an.

Bilden visar en röd informationsskylt.
Skylten som informerar om att Hovdalavägen är avstängd och föreslår 23:an istället sitter vid Norra kringelvägen. En likadan finns vid Garnisonsrondellen, men inte vid Grönängsplan eller Citygrossrondellen där busschaufförerna brukar komma när de kör från stationen.

Hans kollega Bengt Rosberg instämmer. Han körde inte i helgen, men blev inkallad vid tågstoppet på måndagseftermiddagen.

– Det var inget skyltat alls i stan, säger han.

Han noterade att det på 23:an precis före avfarten till Hässleholm fanns en röd pil som rekommenderade fortsatt färd rakt fram. Men eftersom han inte visste varför den satt där och han inte såg någon annan skylt svängde han som vanligt mot Hässleholm.

– Vid första infarten till Tormestorp står det att en del av Hovdalavägen är avstängd. Tung trafik hänvisas att svänga höger genom Tormestorp, så det gjorde jag, berättar han.

Han konstaterar att han borde fortsatt på 23:an istället för omvägen via Tormestorp som tog några minuter längre tid. Men han kom i tid ändå.

– De var av med en del bussar som var sena. De körde fel.

– Det var 200 bussar från överallt i södra Sverige, hur ska de hitta?

Han betonar att han inte försvarar någon som kört på en avstängd väg.

– Det är fruktansvärt obegåvat, säger han.

Kommunens tekniske chef Mats Svensson berättar att frågan med anledning av Frilagts artikel togs upp på måndagsförmiddagens beredskapsmöte om översvämningen. Han är irriterad över att så många bussar kört förbi avspärrningarna på Hovdalavägen.

– Det borde vara böter på detta, säger han.

Kommunens personal skulle se över skyltningen.

– De skulle förstärka både inifrån stan och vid Hovdalavägen, säger Mats Svensson.

Han kan förstå att det blir lite stökigt när många tåg är inställda och trafiken ska dirigeras om, men man kan ändå inte köra på en avstängd väg.

– Det är inte bra, om det hänt en olycka. Nu måste vi dra lärdom av detta, kanske informera ännu mer från alla parter. Men vi har haft fortlöpande kontakt med både Trafikverket och Skånetrafiken. Det är nog deras egna kommunikationsvägar som brister. Jag tror att alla myndigheter behöver se över sina rutiner. Det är mycket som inte fungerar, säger han och ger snökaoset på E22 som exempel.

Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun.
Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun.Foto: Lotta Persson

Åsa Eriksson, enhetschef på tekniska förvaltningens drift, gata och park, berättar att personalen under tisdagen satt upp de nerkörda skyltarna och avspärrningarna igen.

Hon hänvisar Frilagts övriga frågor vidare till trafikingenjör My Ramlert. Istället svarar Stefan Alvedal, enhetschef för trafik, per mejl.

Han berättar att avstängningen nu setts över så att den är korrekt. Men han lägger skulden helt på bussbolagen och busschaufförerna.

– Avstängningen har fungerat perfekt tills ersättningsbussarna började köra. Varje gång vi stänger av en väg, gör en LTF (lokal trafikföreskrift), så får alla berörda reda på detta, så även bussbolagen. Att bussbolagen sedan inte får ut informationen internt om var de skall köra är något dom får förbättra. I vilket fall får man aldrig köra in på en avstängd gata. Som förare är du skyldig att läsa skyltar, skriver han.

Han svarar inte på frågan om ytterligare skyltning ska sättas upp i centrum. Istället hänvisar han till bussbolaget Nobinas pressavdelning som givetvis inte har med kommunens skyltning att göra.

Stefan Alvedal berättar dock att det finns en skylt vid Dragonrondellen. Denna meddelar att Hovdalavägen är avstängd och föreslår 23:an istället. Frilagt hittar en likadan skylt på Norra Kringelvägen, strax före korsningen med Kristianstadsvägen. I övrigt finns inga skyltar i centrum.

Hannes Holmér på Nobinas pressavdelning berättar att förtydligad information nu har gått ut till alla som kör åt Nobina.

– Det man kan säga är att det ses som en allvarlig indcident att köra där vägen är avstängd, säger han.

Han betonar att förarna också måste få stöd i att välja annan lämplig väg, uppdaterade kartor och information om vad som gäller på platsen. Enligt Hannes Holmér har Nobina inte tagit upp att skyltningen skulle vara bristfällig.

– Men det är bra att alla gör vad de kan. Jättebra om kommunen ser över skyltningen, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2024-02-05 Ersättningsbussar trotsade körförbud på Hovdalavägen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se