torsjö live vers2

Planer på bostäder kan läggas ned – sankt och stora naturvärden

Bilden visar förslaget till plankarta för Västra Hassellunden.

Varken Åhusfältet eller Västra Hassellunden lämpar sig för bostadsbyggande. På Åhusfältet har en inventering visat så höga naturvärden att området borde bli naturreservat. Västra Hassellunden bedöms för blött och utsatt för buller från Hovdalavägen, vilket hade krävt en två meter hög bullervall. Den politiska majoriteten i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår därför att planerna avskrivs. […]

Enigt beslut i efterhand om uppsägning av LSS-boende

Den förhastade uppsägningen av LSS-boendet på Stjärngatan i Tyringe godkändes på tisdagen formellt av omsorgsnämnden. Räddningstjänsten har aviserat att verksamheten kan förbjudas om inte omfattande brandskyddsåtgärder genomförs. Något sådant beslut har ännu inte kommit, men politikerna var eniga i sitt beslut. Bedömningen är att boendet inte är optimalt för fortsatt verksamhet även om brandskyddet åtgärdas. […]