Gruppen-3a-328x120

Enigt beslut i efterhand om uppsägning av LSS-boende

Enigt beslut i efterhand om uppsägning av LSS-boende

Den förhastade uppsägningen av LSS-boendet på Stjärngatan i Tyringe godkändes på tisdagen formellt av omsorgsnämnden. Räddningstjänsten har aviserat att verksamheten kan förbjudas om inte omfattande brandskyddsåtgärder genomförs. Något sådant beslut har ännu inte kommit, men politikerna var eniga i sitt beslut. Bedömningen är att boendet inte är optimalt för fortsatt verksamhet även om brandskyddet åtgärdas.

Bilden visar Stjärngatans LSS-boende.
Omsorgsnämnden har nu formellt beslutat att stänga LSS-boendet på Stjärngatan i Tyringe. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

För bara drygt ett år sedan föreslogs att LSS-boendet skulle stängas som ett led i att kommunens verksamheter om möjligt skulle avyttra lokaler. Istället för att betala till en privat hyresvärd skulle de boende kunna flytta in på Vallmogården i Vinslöv som ägs av det kommunala bolaget Hässlehem. Men då kom politikerna fram till att en viss överkapacitet behövs, bland annat på grund av planerade ombyggnader på äldreboenden.

I december 2023 kom plötsligt besked om att boendet ska avvecklas så snart som möjligt på grund av bristande brandskydd. Bedömningen var att det blev för dyrt att åtgärda bristerna och att boendet alltså ändå inte är optimalt. Delegationsordningen följdes inte när tekniska förvaltningen efter samråd med tjänstemän på omsorgsförvaltningen sa upp hyreskontraktet – utan att omsorgsnämnden fattat beslut.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh berättar att de fem boende nu har erbjudits och tackat ja till platser på andra boenden. De ska flytta veckan efter påsk. Omplacering av de åtta anställda pågår.

Bilden visar Åsa Ollerstam Lundh.
Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun.

Räddningstjänstens inventering av LSS-boenden fortsätter. I början på januari hade inspektionerna visat att hela 15 boenden hade så allvarliga brister att föreläggande eller förbud övervägs. Hittills är endast ett föreläggande klart, på Torsgatan i Hässleholm där ventilationen enligt omsorgsförvaltningen kommer att åtgärdas.

Åsa Ollerstam Lundh säger att det inte finns risk att de boende från Stjärngatan måste flytta en gång till på grund av att det kommer förelägganden mot deras nya hem.

– Nej, vi vill undvika att de behöver flytta igen, säger Åsa Ollerstam Lundh.

Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Eventuellt nya beslut om stängning av LSS-boenden ska hanteras av omsorgsnämnden, så som delegationen säger.

– Det är den normala gången, vi beslutar och tekniska förvaltningen säger upp, förklarar nämndens ordförande Christer Welinder (S).

Berit Önell

Läs mer:

2023-12-15 LSS-boende akutstängs efter brandinspektion – men inga beslut fattade

2023-12-21 Hade inte delegation att stänga LSS-boende

2024-01-07 16 LSS-boenden har bristande brandskydd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se