torsjö live vers2

Handelsområde vid Helsingborgsvägen pausat

Bilden visar en blöt skog.

Kommunens vision om ett handelsområde vid Helsingborgsvägen har pausats. Anledningen är att handelsområden utanför stadskärnan är en kontroversiell fråga. Politikerna vill därför diskutera den mer, liksom om sådana områden ska spridas ut ytterligare eller hellre koncentreras till befintliga handelsplatser. Det finns ett färdigt förslag på detaljplan för handels- och verksamhetsområdet. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslöt […]

SD vill rädda bostäder vid reningsverket

Sverigedemokraterna vill lyfta ut naturområdet väster om reningsverket i Hässleholm ur förslaget till detaljplan. Syftet är att kommunen inte ska kunna expropriera bostäderna. Det framgår av partiets yttrande i den pågående granskningen av planförslaget. SD anser enligt yttrandet att den aktuella versionen av förslag till detaljplan är bra. – Dock kvarstår problemet med att möjligheten […]