Gruppen-3a-328x120

SD vill rädda bostäder vid reningsverket

SD vill rädda bostäder vid reningsverket

Sverigedemokraterna vill lyfta ut naturområdet väster om reningsverket i Hässleholm ur förslaget till detaljplan. Syftet är att kommunen inte ska kunna expropriera bostäderna. Det framgår av partiets yttrande i den pågående granskningen av planförslaget.

Linus Jepssons hus.
Linus Jepssons hus mellan reningsverket och Finjasjön hotas av inlösen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD anser enligt yttrandet att den aktuella versionen av förslag till detaljplan är bra.

– Dock kvarstår problemet med att möjligheten finns kvar för Hässleholms kommun att expropriera de två fastigheterna som enligt förslaget ligger på natur i detaljplanekartan, skriver partiet.

– För att lösa detta problem föreslår Sverigedemokraterna att hela området “natur” stryks väster om reningsverket och att man låter det vara likt idag.

Området skulle alltså inte planläggas. Enligt partiet behövs det inte för reningsverkets skull.

SD förklarar att yttrandet är helt enligt samma inställning man haft redan från början.

När frågan tidigare diskuterats har det dock sagts att kommunen inte måste lösa in fastigheterna och inte heller har för avsikt att göra det om de boende inte vill. Planförslaget förordar också frivillighet. Men som planen är skriven har kommunen rätt att lösa in dem när som helst och de mister också sin byggrätt, vilket innebär att de inte utan särskilda skäl kan få bygglov för ändringar eller bygga upp husen om de brinner ner.

SD:s Paul Thurn, andre vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, konstaterar nu att man inte kommit någonstans i diskussionerna om att garantera de boende att de får bo kvar så länge de vill.

– Även om man skriver att man inte ska tvinga bort dem så kan det vara ett helt nytt styre om 20 år och de kommer att se vad där står lagmässigt. Vi vill inte att den möjligheten ska finnas, säger han.

Bilden visar Paul Thurn.
Paul Thurn (SD), miljö- och stadsbyggnadsnämndens andre vice ordförande. Foto: Urban Önell

Han ser ingen risk med att möjligheten att bygga ut husen finns kvar.

– Om de skulle vilja bygga ut ingår de ju ändå i påverkansområdet kring reningsverket där varje fall ska bedömas för sig. Det kan tas i varje ansökan, säger han.

Han förstår inte heller varför området ska planläggas som natur eftersom naturen inte är särskilt skyddsvärd.

– Absolut inte, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se