Gruppen-3a-328x120

Kyrkskolan säljs till Hässlehem – hyra tillbaka inte längre aktuellt

Kyrkskolan säljs till Hässlehem – hyra tillbaka inte längre aktuellt

Debatten blev tuff om kommunens försäljning av Kyrkskolan till det kommunala bolaget Hässlehem. Men till slut klubbade kommunfullmäktige affären där den kulturhistoriskt värdefulla och centralt belägna fastigheten säljs för bara 10,3 miljoner kronor. Det planerade bostadsbyggandet lär dröja flera år. Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) deklarerade dock att det inte är aktuellt att hyra tillbaka lokaler för att lösa vuxenutbildningens behov av tillfälliga lokaler, ett pågående utredningsarbete när Frilagt berättade om det för några dagar sedan.

Narkotikahandel kan döljas på den övergivna skolgården. Foto: Lotta Persson
Nu är det klart att KYrkskolan säljs till Hässlehem. Den 4 mars sker överlåtelsen, enligt kontraktet. Foto: Lotta Persson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Argumenten mot att sälja Kyrkskolan till Hässlehem kom bland annat från Liberalerna som hellre ville att en privat aktör skulle ta över. Thomas Haraldsson förklarade att det fanns flera skäl till det: bättre betalt för fastigheten, billigare och bättre byggt och framförallt att det skulle byggas bostadsrätter.

– Vi tycker inte att man ska bygga hyresrätter på ett sådan a-läge. Vi har en överetablering av hyresrätter. Flera aktörer har tomma lägenheter. Det som däremot saknas är bostadsrätter, förklarade han.

Thomas Haraldsson varnade för att projektet kommer att ta resurser från andra projekt som Hässlehem redan planerat, såsom lägenhetsbyggen och ett större underhållsarbete med stambyten.

– Därmed ökar underhållsskulden istället för att man betar av den, vilket borde vara det viktigaste.

– Det hade varit bättre om Hässlehem byggt det de redan planerat och framförallt i kransorterna, sa han.

Bilden visar Thomas Haraldsson.
Thomas Haraldsson (L) ville att kommunen skulle sälja till en privat aktör. Foto: Urban Önell

Han nämnde även diskussionerna om att kommunen skulle hyra tillbaka Kyrkskolan.

– Det känns ju inte speciellt bra. Om man nu har behov av skolan så borde man istället behålla den och skjuta upp försäljningen tills man inte behöver den längre, sa han.

Han förutsatte att konjunkturen då också skulle hinna vända och ränteläget bli bättre.

– Därmed skulle vi garanterat få mer för fastigheten när vi säljer den. Låter man då privata aktörer vara med och bjuda så maxar man försäljningspriset. Det måste ju ändå finnas lite affärsmässighet i den verksamhet vi bedriver, sa han.

Anders Edwall (C ) hoppades förgäves få svar på varför affären inte genomförts tidigare.

– Från kommunens sida var handlingarna undertecknade, det var bara Hässlehem som inte verkställt, deklararerade han.

– Det är kapitalförstöring att sälja för 10,3 miljoner, sa han och förklarade att det är stor skillnad på om skattekollektivet eller det kommunala bolaget äger fastigheten.

Bilden visar Anders Edwall.
– Kapitalförstöring att sälja för 10,3 miljoner, sa Anders Edwall (C). Foto: Berit Önell

Lena Wallentheim brydde sig inte om att förklara vad som gjort att det inte längre var aktuellt att hyra tillbaka Kyrkskolan.

– Det kommer kommunen inte att göra, så kan vi ta död på den diskussionen direkt, sa hon.

Hon försvarade det sänkta priset med att en ny värdering måste göras när tiden gått och konjunkturen förändrats.

Bilden visar Lena Wallentheim
Lena Wallentheim (S) berättade inte varför det inte längre är aktuellt att tillfälligt hyra tillbaka Kyrkskolan för vuxenutbildningens räkning. Foto: Berit Önell

L och C fick även mothugg av Torsten Nilsson (M), ordförande i Hässlehem, som höll fast vid att det sedan länge varit bestämt att Hässlehem skulle köpa Kyrkskolan.

– Om vi går ut på marknaden kan det bli ett lägre pris i dagsläget, sa han.

– Men Kyrkskolan kan på sikt bli ett väldigt fint bostadsområde, jag håller med om att det är ett a-läge i Hässleholm, fortsatte han.

Han betonade att varken Hässlehem eller någon annan skulle kunna bygga där på några år.

Bilden visar Torsten Nilsson.
Torsten Nilsson var övertygad om att inga privata intressenter heller skulle kunna bygga på flera år.

Anders Edwall befarade att fastigheten kommer att fortsätta stå tom precis som idag, att den inte underhålls och att den utsätts för skadegörelse. Han undrade också varför Chae Taekwondo inte kan få vara kvar så länge och betala hyra om det ändå står tomt. Istället har det diskuterats att använda den delen av fastigheten som lager – vilket strider mot detaljplanen.

Torsten Nilsson förklarade att även taekwondo strider mot detaljplanen och att Hässlehem hela tiden sagt att lokalerna ska vara utan hyresgäster vid överlåtelsen.

Enligt Torsten Nilsson ska Hässlehem nu lägga cirka 800 000 kronor per år på försäkring, drift och att hålla snyggt kring Kyrkskolan. Han förklarade också att detaljplanen troligen måste justeras så att kravet på ett kostsamt underjordiskt parkeringsgarage försvinner om någon ska kunna bebygga Kyrkskolan. En ändring av detaljplanen kommer att ta flera år.

Oppositionsrådet Hanna Nilsson berättade att hon planerat “en riktig sågning” av förslaget att hyra tillbaka Kyrkskolan. Nu tackade hon istället Lena Wallentheim för beskedet att det inte kommer att bli av. SD ställde sig bakom en försäljning, men reserverade sig samtidigt för att markera sitt missnöje med hur ärendet hanterats och fördröjts.

Bilden visar Hanna NIlsson.
SD med oppositionsrådet Hanna Nilsson i spetsen ställde sig bakom beslutet, men reserverade sig för att markera sitt missnöje med hur affären gått till. Foto: Berit Önell

Björn Widmark (FV) ställde sig bakom Thomas Haraldssons linje.

– Vi vill vara tydliga med att kommunen inte ska producera bostadsrätter. Det är för den privata bostadsmarknaden, sa han.

Han refererade som flera andra till det olagliga beslutet att köpa den gamla postterminalen, Brännmästaren 7 vid Drottninggatan, till överpris med en köpeskilling som var dubbelt så hög som värderingarna.

Bilden visar Björn Widmark.
Björn Widmark (FV) anser inte att kommuner ska skapa bostadsrätter.

– Kyrkskolan har ett bättre läge och en bättre byggnad, ändå skulle den vara värd en tredjedel, konstaterade han.

Ulf Berggren (SD), ledamot i Hässlehems styrelse sedan tolv år och tidigare ordförande i tekniska nämnden, anklagade Thomas Haraldsson för att mer eller mindre svartmåla Hässlehem.

– Att värdet på Kyrkskolan inte är så högt är inte så konstigt. Det finns inga hyresintäkter. Brännmästaren hade hyresintäkter på flera miljoner. För ett år sedan var alla papper undertecknade även från Hässlehems sida, men jag ombads att inte gå vidare med affären, sa han utan att förklara vem som hindrade det.

Bilden visar Ulf Berggren.
Ulf Berggren (SD) menade att det låga värdet till stor del beror på avsaknaden av hyresintäkter.

Tekniska nämndens nuvarande ordförande Urban Widmark (M) betonade att en aktuell värdering måste finnas för att det ska vara lagligt för Hässlehem att göra den överföring som krävs för att köpa fastigheten av sin ägare kommunen.

Mohamed Chehade (V) talade också för en försäljning till Hässlehem, inom kommunkoncernen.

– För oss är det viktigt att vi håller det här inom familjen. Om det blir en privat ägare har vi ingen garanti för vad de gör, sa han.

Bilden visar Vänsterpartiets Mohamed Chehade.
Mohamed Chehade tyckte det var viktigt att hålla affären inom familjen, det vill säga kommunkoncernen. Foto: Urban Önell

Björn Widmark reagerade på uttalandet.

– Motivet för att hålla det inom familjen är att det privata näringslivet kan vi inte lita på!

Chehade återkom snabbt.

– Jag menade absolut inte att man inte kan lita på privata företagare. Jag är själv privat företagare, sa han.

Efter en votering som slutade med röstsiffrorna 52 – 9 stod det klart att kommunen säljer Kyrkskolan till Hässlehem. L, C, FV och SD reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Läs mer:

2022-05-03 Domstolen underkänner köpet av postterminalen

2023-11-26 Kritik mot processen kring Kyrkskolan

2024-02-22 Kommunen kan hyra tillbaka Kyrkskolan när den sålts

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se