Gruppen-3a-328x120

Domstolen underkänner köpet av postterminalen

Domstolen underkänner köpet av postterminalen

Köpet av postterminalenfastigheten var olagligt. Foto: Urban Önell

Hässleholms kommuns beslut att köpa den före detta postterminalen var olagligt eftersom priset var så högt att det innebar ett otillåtet gynnande av en enskild. Det förklarar förvaltningsrätten i sin dom på tisdagen och upphäver därför beslutet.

– Det är bra att vi nu vet vad vi får och inte får, säger Ulf Berggren (SD), som varit drivande i affären och nu är bekymrad över hur det ska gå med köpet av äldreboendet Björksäter som också är överklagat.

Köpeavtalet för postterminalen är redan upphävt eftersom beslutet på grund av överklagandet inte vunnit laga kraft vid årsskiftet och villkoren i avtalet därmed inte uppfyllts. Inget av partierna som drev igenom köpet har hittills försökt ta upp det på nytt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

S, V och SD var drivande inför beslutet i kommunfullmäktige i mars 2021. De ansåg att fastigheten Brännmästaren 7 var av stor vikt för kommunens framtida utveckling på grund av det strategiska läget intill järnvägen. Vad den egentligen skulle användas till var dock oklart. Priset på 29,5 miljoner kronor var ungefär det dubbla mot snittet på de två värderingar som kommunen beställt och som landade på 14 respektive 18 miljoner kronor. Förespråkarna hänvisade till att fastigheten tidigare värderats högre och att kommunen 2018 lagt ett bud på 26,8 miljoner kronor.

Motståndarna i M, L, KD, FV och MP fick stöd av bland andra kommunjuristen, kommunens ekonomiavdelning, tekniska förvaltningen och experter på förvaltningsrätt. Men köpet gick igenom med röstsiffrorna 33-23. C-ledamöterna deltog inte i beslutet.

Domstolen är tydlig med att kommunallagen säger att kommuner bara får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse med anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Däri ligger också ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskild eftersom sådant stöd i regel inte kan vara ett allmänt intresse. Undantagsvis får individuellt stöd ges till enskilda näringsidkare om det finns synnerliga skäl.

Förvaltningsrätten skriver: “Fastighetsförvärv där inköpspriset betydligt överskrider marknadsvärdet kan enligt rättspraxis utgöra ett otillåtet stöd”. Enligt domen är köpet av postterminalen ett sådant stöd. Några synnerliga skäl finns inte.

De två värderingar som kommunen beställt och som gjorts i maj 2020 är enligt domen oberoende värderingar. En värdering från 2016 avfärdas eftersom den är äldre. De utlåtanden som gjorts om värderingarna från 2020 räknas inte som fullständiga värderingar och företaget som gjort dem har dessutom anlitats av säljaren med uppdrag att sälja fastigheten.

Ulf Berggren ser ändå positivt på att domstolen gett besked.

– Nu vet vi vad som gäller i framtiden. Men jag är bekymrad över Björksäter där de äldre redan har flyttat in. Det är ju ungefär samma överklagande, säger han.

Ulf Berggren (SD) vill inte ta upp köpet av postterminalen igen före valet, men kanske senare, om SD får styra. Foto: Lotta Persson

Ändå är han inte säker på att SD inte tar upp frågan om ett köp av postterminalen igen i framtiden.

– Det blir inte innan valet. Vi kan inte driva det vidare om det blir ett annat styre, säger han.

Men om SD får styra efter valet finns risk att ett köp återkommer.

– Det kan det göra. Med tanke på att högskolan eventuellt kommer hit kan det säkert komma upp till en diskussion igen, säger han.

I så fall gäller det att se till att det blir lagligt.

– Det är jättekomplicerat detta. Det kan få rätt stora konsekvenser och jag har inte hunnit läsa domen ännu, säger Ulf Berggren.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) anser inte att hon före beslutet borde ha förstått att priset inte var rätt.

– Jag hade hört både och. Det fanns ett antal värderingar som skilde sig åt ganska mycket och många frågeställningar, säger hon.

De stora skillnaderna mellan värderingarna bidrog till att hon tyckte att det var bra att beslutet prövades.

– Nu har det prövats och vi fick fel, säger hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) konstaterar att frågan nu är prövad och att hon hade fel. Foto: Berit Önell

Hon tror inte att hennes parti kommer att ta upp frågan igen. Hon anser inte heller att domen ska överklagas. Däremot ser hon anledning att tänka efter nästa gång.

– Ja, det är klart. Vi måste nu läsa igenom domen noga och ta ställning. Vi ska ta lärdom. Men det är inte förrän vi fått ärendet prövat vi har svaret, säger hon.

Men ska ni inte veta vad lagen säger?

– Vi ska inte hålla oss utanför lagen. Men efterklok kan man alltid vara, säger hon.

Även hon är orolig för Björksäter.

– Vad händer om domstolen river upp det? Det vore förskräckligt. Vi får fundera både en och två gånger i framtiden, säger hon.

Folkets väls ordförande Ernst Herslow är en av flera politiker som överklagat domen.

– Det är en glädjens dag för kommunen och det är verkligt glädjande att domstolen fungerar och sätter sig in i ärenden, säger han.

Framför allt menar han att domen är en vinst för kommuninvånarna.

– Det är positivt att slippa köpa en fastighet, som vi inte behöver, till överpris, säger han.

Ernst Herslow (FV) fick gehör för sitt överklagande. Foto: Berit Önell

Han konstaterar att domstolen instämde helt i överklagandena.

– Förvaltningsrätten går precis på samma linje som jag och några till, säger han.

Dolores Öhman (MP) säger att hon blev positivt överraskad över domen.

– Det fanns ingen planerad användning av fastigheten, inte några tydliga vinster och dessutom var priset inte rätt. Medborgarna måste behandlas rättvist, säger hon.

Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden, är också nöjd.

– Det blev ungefär som vi befarade. Vi var många som avrådde, men det hjälpte inte. Nu har de fått på tafsen och det är glädjande för kommuninvånarna. Man får inte slarva bort invånarnas pengar hur som helst. Det är kanske något att tänka på inför valet. Kommunen måste åtminstone göra bra affärer, säger han.

Torsten Nilsson är däremot inte orolig för att beslutet om Björksäter ska upphävas. Han menar att momsåterbetalning måste räknas av, liksom att kommunen fick ta över inventarier till ett stort värde.

– Man får inte slarva bort kommuninvånarnas pengar hur som helst, säger tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M). Foto: Urban Önell

– Sammantaget är det inget överpris, säger han.

Privatpersonen som överklagat båda affärerna har en annan uppfattning.

– Jag är absolut inte förvånad över att det var olagligt att köpa poststerminalen för dubbla priset. Det var ju uppenbart. Nu blir det intressant att se hur det går med Björksäter där kommunen vill betala 40 miljoner kronor mer än marknadsvärdet, säger han.

Kärnalliansen kommenterar också domen i ett pressmeddelande.

Robin Gustavsson (KD) Foto: Berit Önell
Kommunalrådet Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

– Köpet av Brännmästaren har varit en jobbig följetong. Nu har förvaltningsrätten sagt sitt och konstaterat att beslutet ska upphävas. Det är glädjande att 30 miljoner av skattebetalarnas pengar inte kommer resultera i skatteslöseri, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande, där.

Han och de andra borgerliga gruppledarna passar på att göra domen till en del av valrörelsen.

Agneta Olsson Enochsson (L). Foto: Berit Önell

– Köpet av Brännmästaren hade inneburit stora renoveringar som hade fallit på skattebetalarnas nota. Pengar som hade gjort sig bättre på annat håll, allt för att oppositionen skulle skapa rubriker, säger Robin Gustavsson (KD).

– Vid årsskiftet stod det klart att köpekontraktet upphävdes och nu har lagen sagt sitt. Det är tydligt att S, V och SD:s agerande inte var mer än ett populistiskt drag mot skattebetalarna, säger Agneta Olsson Enochsson (L).

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-04 Köpet av Brännmästaren upphävt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se