torsjö live vers2

Dystert för pressfriheten

Dystert för pressfriheten

Berit Önell

KRÖNIKA. Makthavare i hela världen upplever journalister som ett hot. I många länder fängslas, hotas och dödas journalister.

Sverige rankas som ett av de bästa länderna för pressfriheten. Men även i Sverige och i Hässleholm motarbetas vi journalister för att vi gör vårt jobb, det vill säga granskar samhällets makthavare. Information som ska vara offentlig göms undan, källor pressas till tystnad och ansvariga gör sig onåbara. Det händer också att vi blir hotade. Att undertecknad 2014 blev av med jobbet på Norra Skåne på grund av att kommunalråden tröttnade på att bli granskade upprör fortfarande. Så får det inte gå till i en demokrati med pressfrihet. Oberoende granskande journalistik är nödvändig för demokratin. Därför startade Frilagt 2015. Tidningen är beroende av stödprenumerationer för att överleva. Glöm inte att ge ditt bidrag!

Idag, den 3 maj, firas pressfrihetens dag. När FN utropade dagen 1993 var syftet att hedra de uppoffringar som gjorts för pressfriheten runt om i världen, men också att påminna regeringar om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten enligt deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Situationen för pressfriheten i världen har aldrig varit sämre än 2021, enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex som nu publicerats i 20 år. Situationen för pressfriheten klassas som mycket allvarlig i hela 28 länder.

Siffrorna kan dock inte fullt ut jämföras med tidigare års eftersom Reportrar utan gränser har ändrat sin metod att mäta pressfriheten. Den nya metoden definierar pressfrihet som “möjligheten för journalister, som individer och som grupp, att välja ut, producera och sprida nyheter och information i allmänhetens intresse, oberoende av politisk, ekonomisk, juridisk och social inblandning och utan fysiska och psykologiska hot”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sverige har en topplacering och rankas trea i världen, men har låga poäng när det gäller journalisters säkerhet, plats 32 av 180.

– Det borde vara en varningsklocka för såväl regering och riksdag som rättsväsendet att öka takten i arbetet med att stärka skyddet för journalister, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige, på organisationens hemsida.

De tio värsta länderna för pressfrihet i världen är Syrien (på plats 171), Irak (rankat 172), Kuba (rankat 173), Vietnam (plats 174), Kina (plats 175), Myanmar (rankat 176), där statskuppen i februari 2021 kastade pressfriheten tio år tillbaka i tiden, Turkmenistan (på plats 177), Iran (plats 178), Eritrea (plats 179) och Nordkorea (plats 180).

Berit Önell
Ansvarig utgivare
Frilagt Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se